Obawa przed drenażem mózgów

Pracodawcy boją się drenażu mózgów

Rz

Aż 78 proc. pracodawców uważa, że w ciągu najbliższej dekady kłopoty sprawi im odpływ najlepszych pracowników do innych krajów – wynika z badań naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzonych w ramach projektu finansowanego przez UE…– Są nieco zaskakujące, bo wielkość migracji zarobkowych spada, co jest też jedną z przyczyn wzrostu bezrobocia w kraju od IV kwartału 2008 roku – komentuje współautor badań Konrad Turek, socjolog z UJ. – Ale drenaż mózgów był w wielu branżach istotnym problemem w ostatnich latach. Być może pracodawcy obawiają się ponownego nasilenia tego trendu.

Wykształceni Polacy emigrują z kraju

Wykształceni Polacy emigrują z kraju  

Rz

Raport Komisji Europejskiej. Z Polski wyjeżdżają ludzie młodzi i lepiej wyedukowani niż ogół społeczeństwa. – To drenaż mózgów – przestrzegają unijni eksperci.

Na początku 2008 roku 2,3 miliona Polaków przebywało za granicą dłużej niż dwa miesiące – wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej dotyczącego migracji w Europie.

Wyjeżdżają głównie ludzie bardzo młodzi (połowa ma mniej niż 29 lat), przede wszystkim mężczyźni, najczęściej z wschodniej i południowej Polski. Zaskakuje wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród emigrantów zarobkowych. Aż 25,7 proc. z nich ma wyższe wykształcenie, w całej populacji Polski zaś – 14,7 proc. „Wskazuje to na pojawienie się zjawiska drenażu mózgów” – ocenia raport Komisji..

Jaką pracę mogą znaleźć dobrze wyedukowani emigranci w zachodniej Europie? Na przykład w Wielkiej Brytanii i Irlandii czekają na nich głównie – jak zaznaczono w raporcie – prace „proste i nisko płatne”.

– Oferta dla imigrantów po zawodówce i tych z dyplomem magistra jest bardzo często taka sama – mówi dr Paweł Kaczmarczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami UW.