Doktorat Michnika ukazał obłudę życia publicznego

Rafał Ziemkiewicz: Doktorat Michnika ukazał obłudę życia publicznego

netbird.pl

Adam Michnik zasługuje na uhonorowanie za to, co robił przed rokiem 1989, natomiast jego późniejsza działalność jest delikatnie mówiąc kontrowersyjna. W moim przekonaniu narobił wielkich szkód w wolnej Polce, ale oczywiście każdy może to oceniać po swojemu. Nie mniej nie wiem, czy forma oceny, jaką jest doktorat na uczelni z którą – o ile mi wiadomo – nie jest w żaden sposób związany, nie jest forsowaniem na siłę pewnej myśli politycznej…..

Gdyby ktoś inny, szef jakiegoś instytutu, chciał uhonorwać doktoratem honoris causa ojca Rydzyka, to prawdopofobnie krzyk medialny byłby straszliwy. A kiedy próbuje się osobę równie kontrowersyjną, ale z drugiej strony symetrycznego skraju, na siłę obdarzyć honorem, to większość mediów zachowuje co najmniej ostrożne milczenie, albo wręcz potępia tych, którzy mają niesłuszne zdanie.

Sprzeciw wobec decyzji nadania A. Michnikowi tytułu dr h.c.

Protest przeciwko doktoratowi h.c. dla Michnika

niezalezna.pl, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, isakowicz.pl

Skrajną „poprawnością polityczną” jest decyzja Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (dawna Wyższa Szkoła Pedagogiczna, dawna Akademia Pedagogiczna) o nadaniu doktoratu honoris causaszefowi „Gazety Wyborczej”. Nie dziwi więc protest pracowników tejże uczelni.

Jako syn nieżyjącego pracownika naukowego AP protest ten w pełni popieram…

Stanowcze NIE!

 

Nadanie Adamowi Michnikowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zostało zapowiedziane przez władze Uczelni na 17 listopada b. r.
Należy wyjaśnić, że decyzja przyznania tegoż doktoratu była  n i e z g o d n a  z wolą większości osób obecnych na posiedzeniu Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w dniu 9 lipca b. r., na którym wniosek ten został formalnie przegłosowany. Tylko 36 osób, czyli 46,2 %, zagłosowało „tak”, a pozostali (42 osoby – 53,8 %) albo wyrazili sprzeciw, wybierając „nie”, albo wstrzymali się od głosu, lub też oddali głosy nieważne. W czasie dyskusji dwie osoby ustosunkowały się krytycznie do propozycji, uzasadniając swoje stanowisko, ale dalszą dyskusję przerwano. Wniosek o przyznaniu tegoż doktoratu honoris causa został zainicjowany „odgórnie”. Najpierw pomysł podsunięto Instytutowi Filozofii i Socjologii, gdzie został  o d r z u c o n y  przez Radę tegoż Instytutu, a potem Instytutowi Politologii, którego Rada go zatwierdziła.
Szacunek dla naszej Uczelni i sprzeciw wobec zainspirowanej „jedności” nakazuje nam wyrazić stanowcze NIE i upublicznić to stanowisko.
Za wyrażających sprzeciw nauczycieli akademickich
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor
dr hab. Henryka Kramarz, prof. UP
dr hab. Józef Misiek, prof. UP
(kolejne podpisy są sukcesywnie składane)