Pozew przeciwko minister o utrudnianie dostępu do informacji publicznej

Sprawa domniemanego plagiatu rektora AM jest w sądzie

GW

– Ministerstwo Zdrowia nie ma prawa utajniać uzasadnienia decyzji o umorzeniu postępowania wobec rektora wrocławskiej Akademii Medycznej – twierdzi dr Marek Wroński, który w miesięczniku ‚Forum Akademickie’ prowadzi cykl ‚Z archiwum nierzetelności naukowej’. W warszawskim sądzie złożył pozew przeciwko minister zdrowia o utrudnianie dostępu do informacji publicznej.

Chodzi o pełny tekst sprawozdania rzecznika dyscyplinarnego powołanego przez resort zdrowia do zweryfikowania zarzutów wobec prof. Ryszarda Andrzejaka, rektora wrocławskiej Akademii Medycznej. Ponad rok temu uczelniana Solidarność ’80 zarzuciła mu, że dopuścił się w swojej rozprawie habilitacyjnej plagiatu. Miał przepisać nawet 90 fragmentów z prac prof. Witolda Zatońskiego i prof. Jolanty Antonowicz-Juchniewicz.

Sprawa trafiła do Ministerstwa Zdrowia i do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która nadzoruje tryb przyznawania stopni i tytułów naukowych. Minister Ewa Kopacz nakazała sprawdzenie sprawy, a na rzecznika dyscyplinarnego do zbadania sprawy wyznaczono prof. Czesława Stankiewicza z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ten po kilku miesiącach pracy złożył wniosek o umorzenie postępowania wobec prof. Andrzejaka, co ministerstwo uczyniło..

Dostęp do informacji publicznej via internet

Dostęp do informacji publicznej via internet

serwis vagla.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że nie można pozostawić wniosku bez rozpoznania tylko dlatego, że został wniesiony pocztą elektroniczną, ponieważ możliwość wnoszenia pism elektroniczną pocztą przewiduje KPA (sygn. II SAB/ Wa 57/09). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził w uzasadnieniu swojego wyroku, że dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępnienia tylko wtedy, „gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w obiegu publicznym” (IV SAB/Gl 45/09 ).

Podanie wolno wnieść przez Internet

Rz

Wniosek przesłany do urzędu pocztą elektroniczną powinien być rozpatrzony tak jak każde inne pismo

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego podania i inne pisma do urzędów mogą być wnoszone nie tylko pisemnie, ale również dalekopisem, telefaksem, pocztą elektroniczną czy za pomocą formularza ze strony internetowej – przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II SAB/ Wa 57/09) uwzględniając skargę Romana P.

Przebieg nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej

Przebieg nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej

Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej – „nie wychodzę z szoku”.

Czy nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej przyniesie rzeczywiste i potrzebne zmiany procedury, które ułatwią każdemu dostęp do informacji publicznej, czy też prowadzą do niepotrzebnego zamieszania i wątpliwości.

Temat nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej zaczyna przypominać dziwną i niekończącą się opowieść, w której nie jest jasne kto nowelizuje, w jakim zakresie i ostatecznie czy ktoś zastanawia się nad propozycjami zmian.