Niedostatek honoru naukowego

ZAWIESZONE UPRAWNIENIA

Powoli dobiegają końca i formalizują się wyniki kontroli prawidłowości nadawania stopni doktorskich i habilitacyjnych, jakie w ostatnich dwóch latach na licznych wydziałach prowadziła Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, zdopingowana do tego krytycznym raportem NIK.

I tak w drugiej połowie 2008 r. CK przeprowadziła ocenę losowo wybranych 15 przewodów doktorskich i 8 przewodów habilitacyjnych obronionych w okresie od 1 września 2005 do 1 maja 2008 na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Więcej niż połowie ocenionych doktoratów postawiono ocenę złą (2) lub bardzo złą (1).

Winę w tej i podobnych sprawach ponoszą tzw. grzecznościowi recenzenci. Niedostatek honoru naukowego pozwala im podpisywać się pod pozytywną opinią na temat pracy, której się to absolutnie nie należy.

Kariery naukowe polskich polityków

golfźródło

Kariery naukowe polskich polityków- Doktoraty polityków: o ziemniakach i golfie

Dziennik

W każdej partii jest przynajmniej kilku posłów, którzy wyróżniają się niespotykanymi pracami doktorskimi. Oto najciekawsze z nich:

Łukasz Gibała, polityk Platformy zajął się badaniem teorii logiki w latach 60. Temat jego pracy to „Semantyka światów możliwych. Elementarność a modalność metafizyczna”. „Badałem istnienie światów równoległych, możliwych, gdzie np. jestem Murzynem. Być może żyjemy nie tylko tu i teraz, ale równocześnie w innym świecie, może nawet na innym kontynencie. Mamy zupełnie inny zawód, inną płeć, czy kolor skóry” – wyjaśnia.

Karol Karski z PiS wybrał temat: „Rozpad Związku Radzieckiego a prawo międzynarodowe”. „Był poważny problem naukowy, ale także praktyczny, związany z tym, czym był rozpad ZSRR” – tłumaczy poseł PiS.

Joanna Senyszyn z lewicy podjęła temat: „Ekonomiczna efektywność ferm hodowlanych w przemyśle mięsnym”. „Lubiłam poznawać nowe rzeczy ponieważ kończyłam międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wcześniej pracę magisterską pisałam na temat „Kapitały obce w afrykańskim górnictwie rud metali nieżelaznych”, więc stwierdziłam, że doktorat będę pisać na zupełnie inny temat” – mówi posłanka lewicy.

Andrzej Person, senator Platformy Obywatelskiej, pisze doktorat o historii golfa.

Doktoraty zawieszone !

cm-uj

Doktoranci, brońcie się gdzie indziej!

GW

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ bez mała 60 osób musi do końca stycznia poszukać sobie nowych miejsc do obrony prac doktorskich. To efekt zawieszenia uprawnień do nadawania tytułów doktorskich na tym wydziale

W poniedziałek prodziekan do spraw tytułów naukowych poinformował nas, że tylko kilka osób na prawie 60, które pracowały nad doktoratami, ma szansę na ich obronę na Wydziale Lekarskim, reszta musi sobie szukać promotorów na innych kierunkach i wydziałach – opowiada uczestnik spotkania. – Trzeba będzie zdawać dodatkowe egzaminy, modyfikować prace. A to oznacza, że zaczynamy całą pracę od początku – dodaje.

W poniedziałek doktoranci usłyszeli, że otwarte przewody doktorskie mogą przenosić na inne wydziały uczelni: na prawo czy zarządzanie.

W wakacje okazało się, że… – Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, z powodu czasowych trudności kadrowych, zostały z mocy prawa zawieszone uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna. Wydział podjął intensywne starania zmierzające do przywrócenia zawieszonego uprawnienia – wyjaśniał Maciej Rogala, rzecznik prasowy Collegium Medicum UJ.

Pracowników z tytułami udało się przekonać do pracy w CM UJ, ale wtedy pojawił się kolejny problem. Zgodnie z uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 2005 r. w naukach medycznych doktoraty można robić w dyscyplinie o nazwie biologia medyczna, ale nie z tematyki zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo. Dotychczas prace o reformach zdrowotnych, restrukturyzacji, public relations upychano w biologii medycznej. Nie wolno tego już robić. Nie jest to tylko problem Krakowa, ale wszystkich uczelni w kraju, które mają takie kierunki, a zarazem pokłosie sytuacji z lat 90., gdy uczelnie wystąpiły o utworzenie specjalności ze zdrowia publicznego, ale środowiska naukowe nie pozwoliły na podjęcie takiej decyzji.

Oburzenie doktorantów

Zawieszone doktoraty w Collegium Medicum UJ

Dziennik Polski

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ stracił uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Dziekan, prof. Jolanta Jaworek poinformowała o tym Radę Wydziału dopiero po swojej reelekcji. Doktoranci są oburzeni.

To pierwszy przypadek, żeby najstarsza w Polsce uczelnia została zmuszona do odwołania egzaminów i obrony prac

Profesorskie lobby blokuje kariery młodym i zdolnym


Zygmunt I nadaje szlachectwo profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego – źódło
Profesorskie lobby blokuje kariery młodym i zdolnym
Polska
Młodzi narzekają, że wymóg habilitacji wydłuża drogę do uczelnianych stanowisk. Ale na likwidację nie zgodziła się wpływowa profesura.
Minister nauki Barbarze Kudryckiej nie udało się przeforsować skrócenia kariery naukowej i otwarcia nauki na młodych poprzez zniesienie habilitacji. Na likwidację tego stopnia naukowego nie zgodziła się wpływowa profesura. Cały pakiet reform dotyczących wyższych uczelni Kudrycka przedstawi w listopadzie.
– Rząd musiał zrezygnować ze zniesienia habilitacji, by dostać przyzwolenie elit na inne odważne reformy dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki – mówi nam osoba uczestnicząca w pracach nad projektami ustaw.
Inaczej tłumaczy to sama minister Kudrycka: – 52 proc. instytucji, które zajęły stanowisko w sprawie habilitacji, było przeciw jej zniesieniu – tłumaczy decyzję swojej ekipy. – Przeciwnicy zmian w habilitacji argumentowali, że poziom przyznawanych obecnie w Polsce doktoratów nie zawsze jest najwyższy. Dlatego ważne jest, żeby między doktoratem a profesurą tytularną pozostawić dodatkowy stopień naukowy.
– Poza Polską i może jeszcze dwoma czy trzema krajami habilitacja nie istnieje. I choćby z tego względu naszą ścieżkę kariery naukowej wypadałoby skrócić – ocenia prof. Marek Rocki, były rektor warszawskiej SGH, senator PO. Uważa on, że skoro już habilitacja pozostanie, powinna być broniona publicznie. ..
– Procedura habilitacyjna nie będzie dotyczyła obcokrajowców z doktoratem uzyskanym za granicą – wyjaśnia minister nauki. Także wybitnym polskim uczonym, związanym dotąd z zagranicznymi ośrodkami, habilitacja nie będzie potrzebna do profesorskich stanowisk, jeśli zechcą powrócić na polskie uczelnie – dodaje Kudrycka.