Doktoraty w cieniu ludobójstwa

Doktoraty w cieniu ludobójstwa

Rz

Honoris Causa KUL. Uczelnia nada go m.in. Wiktorowi Juszczence. Przeciw jego kandydaturze protestuje ks. Isakowicz-Zaleski

Najwyższe uczelniane wyróżnienie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego otrzymają dziś prezydenci: Polski – Lech Kaczyński, Litwy – Valdas Adamkus, Ukrainy – Wiktor Juszczenko, Łotwy – Valdis Zatlers, i Estonii – Toomas Hendrik Ilves (dwaj ostatni nie przyjadą do Lublina). Szóstym doktorem honorowym zostanie Stanisław Szuszkiewicz, opozycjonista i były przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi.

W ten sposób KUL włączy się w obchody 440-lecia unii lubelskiej, na podstawie której z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Władze uczelni tłumaczą, że nadanie doktoratów to symboliczne uhonorowanie narodów, które w 1569 roku wchodziły w skład nowo utworzonego państwa.

Jednak od wielu tygodni przygotowania do obchodów rocznicy upływają pod znakiem protestów przeciwko kandydaturze prezydenta Ukrainy.

– Gloryfikator morderców Polaków, Żydów i Ormian – tak o Juszczence mówi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który jest jednym z najzagorzalszych przeciwników uhonorowania przez KUL ukraińskiego przywódcy. Wczoraj rozpoczął w Lublinie dwudniowy protest…

Uroczystość nadania doktoratów rozpocznie się o godzinie 13 w auli głównej uniwer- sytetu. O godzinie 18 w sąsiadującym z budynkiem KUL hotelu odbędzie się wykład ks. Isakowicza-Zaleskiego “Przemilczane ludobójstwo na Kresach i gloryfikacja zbrodniarzy z OUN-UPA”.

Doktoraty honorowe na 440. rocznicę Unii Lubelskiej

Kresowianie poskarżą się na KUL

Dziennik Polski

KONTROWERSJE. Nadanie doktoratu honorowego KUL prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence jest już niemal przesądzone. Kresowianie, których protesty nie przynoszą w tej sprawie skutku, zamierzają poskarżyć się na uczelnię w Watykanie.

Senat uniwersytetu decyzji jeszcze nie podjął, ale trwają przygotowania do uroczystości, podczas której i inne głowy państw (m.in. prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii) miałyby otrzymać wyróżnienia. Zaplanowano ją na 1 lipca, w trakcie obchodów 440. rocznicy Unii Lubelskiej. Informacja o doktoracie dla prezydenta Juszczenki wywołała protesty kresowian, którzy apelują do władz KUL, by wycofały się z pomysłu.

skargę na Katolicki Uniwersytet Lubelski wyślą do księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego w Watykanie.

Kopie skargi i kopie protestu z podpisami kilku tysięcy osób zostaną też rozesłane do innych uniwersytetów katolickich – poinformował nas ks. Isakowicz-Zaleski. Nadal zbierane są podpisy pod tym protestem.

Władze KUL protestów dotąd nie komentowały. Rektor uczelni ks. prof. Stanisław Wilk tłumaczył natomiast dziennikarzom, że tytuły będą uhonorowaniem nie tyle konkretnych osób, co przede wszystkim narodów, które stanowiły kiedyś Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Obojga Narodów