Pesymistyczna diagnoza szkolnictwa

Pesymistyczna diagnoza szkolnictwa

Dziennik Polski

Problemy z zarządzaniem uczelniami, za mało badań naukowych, słabe umiędzynarodowienie, wysoki udział wydatków osób prywatnych przy niskim udziale środków publicznych, zatrudnianie wykładowców na kilku etatach. Taki obraz szkolnictwa wyłania się z raportu „Szkolnictwo wyższe w Polsce – diagnoza”, przygotowanego przez konsorcjum Ernst & Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Do badania zaproszono również grupę naukowców z różnych uczelni. 

– Niezależnie od sukcesów ilościowych, jakościowo polskie uczelnie nie wypadają najlepiej – mówi prof. Andrzej Jajszczyk. Jak się okazuje, system szkolnictwa wyższego coraz bardziej różni się od systemów w rozwiniętych krajach europejskich