Trybunał Konstytucyjny wprowadził cenzurę godną represyjnych reżimów

TK wprowadził cenzurę godną represyjnych reżimów

ONET

Organizacja Reporterzy bez Granic potępiła orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 29 września, uznające za zgodne z konstytucją przepisy prawa prasowego przewidujące karę grzywny lub ograniczenia wolności za publikację czyjejś wypowiedzi bez autoryzacji.

Reporterzy bez Granic napisali w oświadczeniu, że to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego „jest niegodne kraju członkowskiego Unii Europejskiej i niszczy wszelką niezależność redakcyjną mediów”.
Wyrażono też opinię, że Trybunał swym orzeczeniem „wprowadza cenzurę godną najbardziej represyjnych reżimów”.
TK orzekł, że autoryzacja gwarantuje precyzję i pewność debaty publicznej oraz służy podnoszeniu wiarygodności tej debaty, i uznał przepisy prawa prasowego dotyczące autoryzacji za zgodne z konstytucją.

Pakt dla Wiedzy

PAP-Nauka w Polsce
Pakt dla Wiedzy podpisała we wtorek minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka z przedstawicielami mediów, firm konsultingowych i organizacji pozarządowych. Intencją Paktu, którego przygotowaniem zajęło się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest połączenie wielu środowisk medialnych, gospodarczych i pozarządowych w celu upublicznienia debaty na temat wyzwań, jakie stoją przed polską nauką w XXI w. 

Według ekonomisty Witolda Orłowskiego, naukowcy nie starają się udowodnić, że ich profesja służy czemuś pożytecznemu. „Ludzie nie czują czym jest nauka, naukowcy nie pokazują, że np. nauka służy rozwojowi konkurencyjności na rynku” – mówił. Jego zdaniem nauka w Polsce potrzebuje radykalnej zmiany, „nie rewolucji, a rzeźni”, w której przyjmie się, że miarą dobrej naukowej pracy jest jej efektywność.

W obronie naukowców wystąpił wiceprezes PAN prof. Wojciech Stec, który poruszył problem wynagrodzeń w polskiej nauce. „Kto z panów redaktorów przyjdzie do pracy za 1100 zł miesięcznie?” – pytał retorycznie. Tej wysokości uposażenie otrzymują doktoranci – dodał…

Wśród mediów, które podpisały Pakt są: Polska Agencja Prasowa SA, TVP, Polsat, Grupa ITI, Axel Springer, Polskapresse, Agora, Rzeczpospolita, Polityka, Wprost, Superstacja, Polskie Radio, Eurozet, RMF FM, Puls Biznesu.

W porozumieniu wzięły udział także firmy doradcze i audytorskie: Ernst&Young, BCG, Case Pricewaterhousecoopers, KPMG, Deloitte.

Z kolei organizacje pozarządowe reprezentowały: Business Centre Club, PKPP Lewiatan, Centrum Natolin, Polska Rada Biznesu, Fundacja Batorego, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Instytut Sobieskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Centrum im. Adama Smitha. NNO

Pakt dla wiedzy Makroskop, laboratorium przyszłości

Debata na temat zmiany prawa prasowego.


MAŁA WOJNA O DUŻĄ SPRAWĘ
Tomasz Sakiewicz:
Ministerstwo Kultury planuje 15.09.2008 r. debatę na temat zmiany prawa prasowego. Debata jest niezwykle potrzebna bo obecne prawo i praktyka sądów oddala nas od Europy i krajów cywilizowanych. Nie chodzi tylko o przepisy karne, ale przede wszystkim o niemal powszechną w Polsce zasadę, że ochrona czci, szczególnie osób publicznych, dominuje nad wolnością słowa – całkowite odwrócenie tego co jest normą w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.
Ku swojemu zdumieniu, a nawet przerażeniu, w programie spotkania przeczytałem, że Izbę Wydawców Prasy reprezentuje mecenas Piotr Rogowski. P. Rogowski jest reprezentantem Agory. Zasłynął ze szczególnie zaciętego ścigania w sądach krytyków Michnika.

Debata na temat globalnego ocieplenia ma charakter religijny, a nie naukowy


Freeman Dyson- źródło
Niech zazieleni się Sahara
Rz, 30-31.08.2008
„Freeman Dyson: W tej debacie uczestniczą dwie grupy ludzi. Zdecydowaną mniejszość stanowią naukowcy, którzy poszukują racjonalnych dowodów na stawiane przez siebie tezy. Oprócz nich istnieją wyznawcy religii ochrony środowiska (environmentalism) – ekolodzy, moraliści, przepowiadacze przyszłości itd., którzy w zasadzie nie mają pojęcia, o czym mówią, ale za to głęboko wierzą, że mają rację. Uznają za niepodważalne dogmaty głoszone przez większość uczestników tej debaty: że ocieplenie klimatyczne jest złe, że główną winę za zmiany klimatu ponosi człowiek i że jeśli nie podejmiemy natychmiast kroków zaradczych, nastąpi zagłada cywilizacji. Oczywiście podział, o którym mówię, nie jest jednoznaczny. Są na przykład naukowcy, którzy wyznają religię ochrony środowiska, co czasem uniemożliwia im obiektywną ocenę wyników własnych badań. Nie twierdzę, że kwestia ocieplenia klimatu nie ma wymiaru moralnego czy cywilizacyjnego. Oczywiście, że ma. Tylko religii, zwłaszcza w jej wydaniu tak bardzo zaangażowanym, nie należy mieszać z nauką. To są oddzielne sfery.”

Innowacyjność w gospodarce – rola nauki

Debata na temat innowacyjności w gospodarce – rola nauki
PAP – Nauka w Polsce
„minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska mówiła m.in. o roli funduszy strukturalnych w budowaniu innowacyjnej gospodarki. Jej zdaniem większość środków zostanie skierowana na realizację projektów nastawionych na wspieranie innowacyjności, informatyzacji i stworzenie lepszych miejsc pracy. Chodzi o prawie 10 mld euro w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka”.
„Jest on skierowany po pierwsze w kierunku uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesu, na badania i rozwój. Druga część programu jest skierowana do firm, głównie średnich i dużych” – powiedziała Bieńkowska. Jej zdaniem pieniądze z UE powinny pomóc zbudować „most” między uczelniami, pomysłami i wdrożeniem ich w firmach.
„Polska może stać się krajem innowacyjnym, ale po spełnieniu szeregu warunków” – ocenił prof. Michał Kleiber, szef Polskiej Akademii Nauk. „