Darwin to wyśmiany geniusz


darwin

Darwin to wyśmiany geniusz

200. ROCZNICA URODZIN PRZYRODNIKA

Dziennik

Dokładnie 200 lat temu, 12 lutego 1809 roku, urodził się Karol Darwin. 150 lat temu angielski przyrodnik opublikował swoją najsłynniejszą pracę „O pochodzeniu gatunków”. Publikacja ta wstrząsnęła XIX-wieczną opinią publiczną. Przełom, który zapoczątkowała, wzbudza kontrowersje do dziś.

Dlaczego teoria przyrodnika samouka wzbudza tak zaciekły sprzeciw? Ponieważ tak jak teorie Kopernika obraca wniwecz wyobrażenia człowieka o świecie i jego miejscu w nim. Z hipotezy Darwina wynika, że – po pierwsze – niemożliwe jest bezpośrednie odczytywanie fragmentów Biblii dotyczących powstania ziemi. Po drugie zaś, że człowiek nie jest bynajmniej królem stworzenia.

Do dziś wielu ludziom trudno to zaakceptować. W efekcie ciągle popularny jest kreacjonizm głoszący, że świat powstał w wyniku jednorazowego aktu kreacji. Teorię tę wykłada się nawet w niektórych szkołach w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio zaś okazało się, że jej zwolennikami jest aż połowa Brytyjczyków. A tylko co czwarty zdecydowanie wierzy w koncepcję Darwina.

Kościół przeprasza Darwina

źródło

Kościół przeprasza Darwina

Dziennik

Kościół postanowił przeprosić Karola Darwina. Na razie tylko Kościół anglikański, ale twórca teorii ewolucji może mieć satysfakcję. W zaświatach oczywiście, bo nie żyje od 126 lat. Anglikanie przyznają, że działali zbyt emocjonalnie, kiedy Darwin ogłosił teorię sprzeczną z wizją świata powołanego przez Stwórcę w siedem dni.

W jutrzejszej deklaracji Kościół anglikański podkreśla, że w opozycji wobec teorii Darwina powtórzył błąd popełniony przez Kościół katolicki, który w XVII stuleciu zmusił Galileusza do wyrzeczenia się teorii kopernikańskiej mówiącej o tym, że Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie.

Charles Darwin to receive apology from the Church of England for rejecting evolution

Telegraph.co.uk

„The statement will read: Charles Darwin: 200 years from your birth, the Church of England owes you an apology for misunderstanding you and, by getting our first reaction wrong, encouraging others to misunderstand you still. We try to practise the old virtues of ‚faith seeking understanding’ and hope that makes some amends.”

The Complete Work of Charles Darwin ONLINE !

On the Origin of Species