Bardzo pozytywne zdarzenie w walce przeciwko upolitycznionej nauce

Dymisja guru globalnego ocieplenia

Rz

Phil Jones ustępuje ze stanowiska do czasu wyjaśnienia Climategate.

Profesor Jones, jeden z czołowych światowych klimatologów, nie będzie już dyrektorem CRU – Wydziału ds. Badań Klimatu na Uniwersytecie Wschodniej Anglii. To właśnie jego e-maile, przechwycone niedawno i opublikowane przez hakerów, przysporzyły kłopotów ONZ i naukowcom ostrzegającym przed ociepleniem klimatu. W jednym z nich Jones przyznał, że używał „sztuczek”, by wesprzeć swoje badania na ten temat, w innym wzywał kolegów do bojkotu pisma, które opublikowało artykuł naukowca niepopierającego tezy o ociepleniu klimatu. – Najważniejsze, żeby CRU bez przeszkód kontynuował badania – powiedział Jones, tłumacząc swą decyzję.

– To bardzo pozytywne zdarzenie w walce przeciwko upolitycznionej nauce. Jones jak nikt inny wspierał wysiłki ONZ, by rozbudzić w świecie strach przed zmianami klimatycznymi wywoływanymi przez człowieka. Jego odejście to zwycięstwo nauki – mówi „Rz” Marc Morano, dyrektor konserwatywnego portalu ClimateDepot.com.

Naukowcy, których korespondencję ujawniono, twierdzą, że wiadomości opublikowane przez hakerów zostały wyrwane z kontekstu. Podkreślają, że z charakterystycznych dla korespondencji e-mailowej kolokwialnych zwrotów, żartów i skrótów nie można wysnuwać wniosku o wielkim spisku uczonych w celu oszukania ludzkości. Uniwersytet Wschodniej Anglii zapowiedział publikację wszystkich swoich badań na temat klimatu, tak by każdy naukowiec mógł ocenić ich rzetelność