325. rocznica bitwy pod Wiedniem


Juliusz Kossak-Sobieski pod Wiedniem

325. rocznica bitwy pod Wiedniem
PAP-Nauka w Polsce
12 września 1683 roku pod Wiedniem wojska polsko-habsburskie pod wodzą króla Jana III Sobieskiego pokonały armię Imperium Osmańskiego, dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę. Imperium Osmańskie przez wieki opierało swoją potęgę na podbojach, początkowo głównie obszarów azjatyckich. Jednak w XVII wieku Turcy rozpoczęli podbój terenów europejskich, atakując Bałkany, Węgry, księstwa rumuńskie, Kretę i Siedmiogród. W roku 1672 zajęli należące do Polski Podole, zaś kozacki hetman Piotr Doroszenko uznał zwierzchnictwo Turcji nad Ukrainą.

Sobieski ocalił całą Europę
Nasz Dziennik
Dżihad – święta wojna z Lechistanem oraz chrześcijańską Europą, został ogłoszony wtedy we wszystkich krajach islamskich. Wtedy, w 1683 roku, cała Europa Południowo-Wschodnia (m.in. Grecja, Albania, Bułgaria, Rumunia, część Ukrainy i Węgier, Serbia, Chorwacja, Bośnia) była od 400-500 lat podbita przez Turków. Imperium otomańskie w 1683 roku miało na celu podbój zachodu Europy. Wielki wezyr Kara Mustafa otwarcie głosił pod Wiedniem, że jego wojska dotrą doliną Dunaju do jądra Europy i utworzą Kalifat Europejski. Nie ulega wątpliwości, że król Jan Sobieski i Polacy uratowali wtedy naszą cywilizację, cokolwiek rozumielibyśmy pod tym pojęciem.
W roku 2001, atakując Amerykę, terroryści arabscy nawiązali do bitwy pod Wiedniem, aby pomścić największą klęskę islamu. Taka jest geneza historyczna 11 września 2001 r. oraz związków przyczynowo-skutkowych Wiednia 1683 r. i Nowego Jorku 2001 roku.
W Polsce o związku przyczynowym pomiędzy bitwą pod Wiedniem a atakiem na Amerykę mówił jedynie biskup polowy Wojska Polskiego ks. Tadeusz Płoski.
Przywódcy Al-Kaidy, zarówno Bin Laden i Al-Zawahiri, jak też inni, to nie prymitywni terroryści, ale fanatycy posiadający wykształcenie zdobyte często na uczelniach amerykańskich i europejskich. Znakomicie znają Zachód, także historię konfliktów islamu z Zachodem. Dla nich data 11 września 1683 r. jest ważna i jednoznaczna.

88. rocznica bitwy warszawskiej


Obraz Jerzego Kossaka

88. rocznica bitwy warszawskiej
PAP-Nauka w Polsce, 15 sierpnia 2008
„W dniach 13-15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy odbyła się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, określana mianem „cudu nad Wisłą”. W tym roku mija 88 lat od tamtych wydarzeń. Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Będąca początkiem wojny Operacja „Wisła” rozpoczęta została bowiem z rozkazu Lenina już 18 listopada 1918 roku. Pokonanie Polski było dla Lenina celem taktycznym – głównym było udzielenie pomocy komunistom, którzy w tym samym okresie próbowali wszcząć rewolucję w Niemczech i w krajach powstałych z rozpadu Austro-Węgier. ..
Według odnalezionych w ostatnich latach i ujawnionych w sierpniu 2005 roku dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego już we wrześniu 1919 roku szyfry Armii Czerwonej zostały złamane przez porucznika Jana Kowalewskiego. Manewr polskiej kontrofensywy udał się zatem między innymi dzięki znajomości planów i rozkazów strony rosyjskiej i umiejętności wykorzystania tej wiedzy przez polskie dowództwo.
Bitwa warszawska została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała rozprzestrzenienie się rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią”