Wyższe uczelnie w Katowicach łączą zbiory biblioteczne

Wyższe uczelnie w Katowicach łączą zbiory biblioteczne
Rzeczpospolita,19.06.2008
Kosztem ponad 87 mln zł do jesieni 2011 roku w Katowicach powstanie wspólna Biblioteka Akademicka i Centrum Informacji Naukowej dwóch największych w mieście uczelni: Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej.Sejmik woj. śląskiego zdecydował o wsparciu tej inwestycji kwotą 12 mln zł z samorządowego budżetu. Tym samym zapewniony zostanie wkład własny, będący koniecznym uzupełnieniem szacowanego na 15 mln euro dofinansowania ze środków UE…Wspólna, międzyuczelniana biblioteka tej klasy to pierwsze podobne przedsięwzięcie w Polsce. Będzie to książnica z wolnym dostępem do zbiorów drukowanych, łącząca funkcje biblioteki uniwersyteckiej z innymi, zaawansowanymi technologicznie możliwościami korzystania ze zbiorów.