Wybór genialnego matematyka

Genialny matematyk nie chce miliona dolarów

WOLI BYĆ UBOGI I BEZROBOTNY

tvn.24

Osiem lat temu rozwiązał problem, nad którym matematycy pracowali od stu lat. Niedługo później Rosjanin Grigorij Perelman porzucił matematykę i zaszył się w swoim rodzinnym mieście. Gdy otrzymał kolejną, prestiżową nagrodę i milion dolarów – okazało się, że ponownie nie jest zainteresowany.

Pierwszą nagrodą, jaką zignorował był niezwykle prestiżowy Medal Fieldsa (i 13 400 dolarów), przyznawany przez Międzynarodową Unię Matematyczną za przełomowe odkrycia w dziedzinie matematyki.

Tajemniczy geniusz z Petersburga

Rz

Hipoteza Poincarégo przez niemal 100 lat nie dawała spokoju najlepszym matematycznym mózgom..Perelman udowodnił ją jeszcze w latach 2002 – 2003. Swoje wyliczenia opublikował w Internecie.

Zaczęło się od Pyjasa

Zaczęło się od Pyjasa -Kazimierz Koruba
Gazeta Polska 30 lipca 2008 ( na papierze)
Absolwent psychologii UJ, sygnatariusz petycji studentów UJ w sprawie wydarzeń z czerwca 1976, członek SKS, założyciel Młodzieżowego Studia Folksong – SB uznała bardzo szybko, że należy odsunąć Korubę od pracy z młodzieżą, ponieważ oceniono, że ma na nią negatywny wpływ,obecnie bezrobotny