KRASP śladami NFA !

Dokument nr 30/V Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

serwis KRASP

 

Uchwała Prezydium KRASP z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zapewnienia polskiemu czasopism naukowych i baz danych środowisku naukowemu dostępu do Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) –

Od Magistra do PESEL – jak zbierano dane o obywatelach

pesel

Od Magistra do PESEL – jak zbierano dane o obywatelach 

Rz

Komputerowa ewidencja początkowo objęła tylko osoby najgroźniejsze dla systemu: te z wyższym wykształceniem

Numer nadawany obywatelom z wyższym wykształceniem w systemie Magister (tak bowiem nazywał się poprzednik dzisiejszego PESEL) tylko z pozoru był neutralną informacją. Choć sam zestaw cyfr identyfikował jedynie datę urodzenia i płeć, to połączenie go z innymi bazami danych pozwalało poznać wiele innych danych, w tym tzw. wrażliwych (sprawy osobiste).

W ramach systemu Magister w latach 1973 – 1974 wprowadzono aż 633 tzw. rekordów (odrębnych danych).

System Magister w ciągu sześciu sekund potrafił udzielić ośmiu informacji na temat konkretnej osoby. Okazał się tak pożyteczny (przede wszystkim dla służb specjalnych), że postanowiono nim objąć wszystkich polskich obywateli. W 1977 r. zaczęto wprowadzać do systemu mieszkańców warszawskiej Woli. Budowa systemu, który skatalogował wszystkich polskich obywateli, trwała do roku 1986. Uwzględniając fakt, że baza obejmowała dane (tzw. rekordy) dotyczące 40 milionów osób, to gigantyczne przedsięwzięcie udało się wykonać w krótkim czasie. System oddał nieocenione usługi jeszcze przed jego ukończeniem – czyli już w stanie wojennym. Dzięki PESEL możliwe było szybkie internowanie prawie 10 tysięcy osób.

Bazę PESEL stworzyli najbardziej zaufani ludzie systemu władzy – oficerowie SB, nierzadko przeszkoleni w Moskwie. Jak twierdzi były wiceminister spraw wewnętrznych Piotr Piętak, ludzie dawnej SB nigdy nie wypuścili systemu ze swoich rąk.

Dostęp do bazy Web of Science – KRASP podąża za NFA

Strona KRASP

Uchwała Prezydium KRASP 

z dnia 12 września 2008 r. w sprawie zakupu dostępu do bazy Web of Science

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwraca się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z apelem o rozważenie możliwości sfinansowania zakupu bazy Web of Science z dostępem do indeksu cytowań SCI, SSCI oraz AHCI dla wszystkich instytucji naukowych w kraju.

Indeks cytowań Web of Science jest powszechnie wykorzystywanym źródłem informacji o piśmiennictwie naukowym, a także uniwersalnym narzędziem stosowanym do oceny dorobku naukowego osób i instytucji. 

W szczególności, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową zobowiązuje jednostki naukowe do podawania liczby cytowań dorobku publikacyjnego pracowników na podstawie tego właśnie indeksu.

Spełnienie wymogu określonego w ww. rozporządzeniu jest obecnie niemożliwe – tylko niewiele ponad 20 instytucji ma dostęp do pewnej części indeksu cytowań, zaś wysoki koszt bazy uniemożliwia dokonanie jej zakupu przez zainteresowane instytucje, nawet w ramach konsorcjum.

———

UWAGA: Pismo NFA z końca ubiegłego roku:

 

Serwis AlphaGalileo dla polskich instytucji naukowych


Serwis AlphaGalileo dla polskich instytucji naukowych
PAP-Nauka w Polsce, 11.07.2008
„Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarło z Fundacją AlphaGalileo umowę dotyczącą rocznej subskrypcji, która umożliwi wszystkim podmiotom akademickim w Polsce prowadzącym działalność badawczą, bezpłatny dostęp do serwisu internetowego AlphaGalileo – informuje na swojej stronie resort nauki. Fundacja AlphaGalileo prowadzi niezależny europejski serwis internetowy, gromadzący informacje o badaniach i osiągnięciach naukowych, z którego korzysta ponad 7 tys. dziennikarzy z 85 państw….Resort nauki podkreśla, że finansując subskrypcję ze środków na działalność wspomagającą badania, MNiSW nie tylko poszerzy możliwości promowania sukcesów polskiej nauki za granicą, ale także uzyska wpływ na decyzje dotyczące kierunków rozwoju serwisu.

„Otrzymamy ponadto pełne dane statystyczne umożliwiające ocenę wykorzystania potencjału serwisu przez polskich naukowców oraz poziomu zainteresowania świata dziennikarskiego informacjami o polskich odkryciach naukowych. Dane te ułatwią podjęcie decyzji o ewentualnym przedłużeniu subskrypcji na kolejny rok” – można przeczytać na stronie MNiSW.

Adres internetowy serwisu dostępny jest na stronie internetowej: http://www.alphagalileo.org