Początek końca swobody badań naukowych

DORZYNANIE ZAKOŃCZONE

Gazeta Polska

Podpisanie nowelizacji ustawy o IPN to początek końca swobody badań naukowych dotyczących najnowszej historii Polski… Komorowski pozostał głuchy na apele setek wybitnych Polaków, którzy domagali się, by zostawił decyzje w sprawie IPN prezydentowi wybranemu demokratyczną wolą wyborców….

Hasło trzecie: „Rada naukowa sprawi, że pieczę nad pracą IPN przejmą najlepsi specjaliści”. Kompletny nonsens. Rada naukowa wyłoni się ze środowiska akademickiego, które nigdy nie poddało się lustracji, czyli ze swej istoty jest przeciwne zasadom stojącym u podstaw Instytutu. To antylustracyjne i faktycznie antyipeenowskie lobby zyska rolę cenzora – będzie kontrolować i wytyczać cele naukowe IPN. Jeśli uzna, iż Instytut powinien przestać zajmować się badaniem choćby agentury komunistycznej w środowiskach naukowych w latach 80., to takich badań nie będzie. I koniec. 
   
Owa rada zyska również możliwość wysysania pieniędzy z budżetu Instytutu. Będzie bowiem władna finansować badania prowadzone poza IPN. Stanie się przedziwną emanacją Komitetu Badań Naukowych: pozbawianą procedur umożliwiających bezstronne i uczciwe przyznawanie grantów. Mówiąc prostym językiem – rada będzie rozdawać swoim kolegom, wyborcom, pieniądze Instytutu na lewo i prawo, kierując się wyłącznie własnym „uznaniem”

Debata „Perspektywy badań naukowych w Polsce”

Debata „Perspektywy badań naukowych w Polsce”

serwis UAM

Zapraszamy na debatę „Perspektywy badań naukowych w Polsce” organizowaną przez Centrum Integracji Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Debata odbędzie się we wtorek 23 marca br., w  godzinach 10:00-11:15 w Audytorium Maximum na Wydziale Fizyki UAM.

Będzie trudniej o dotacje na badania naukowe

Fundusze unijne: Będzie trudniej o dotacje na badania naukowe

Dziennik-Gazeta Prawna

Zaostrzają się zasady dostępu do unijnych dotacji na prowadzenie badań naukowych. Firmy będą musiały wykazać, że ich projekty są nowością co najmniej w skali kraju.

Komitet monitorujący programu Innowacyjna Gospodarka zaakceptował nowe kryteria przyznawania unijnego wsparcia na projekty badawcze (chodzi o Działanie 1.4–4.1). W porównaniu z poprzednimi zasadami zaostrzył wymogi, które przedsiębiorcy muszą spełnić, aby dostać wsparcie ze środków UE.

– Zmiany zostały zaproponowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – mówi Ewa Fedor, członek komitetu i ekspert ds. funduszy unijnych Konfederacji Pracodawców Polskich.

Podkreśla, że projekty w najbliższym, kwietniowym konkursie będą musiały być lepiej przygotowane niż do tej pory.

Prezes PAN: nauce polskiej potrzebna jest wizja

Prezes PAN: nauce polskiej potrzebna jest wizja

PAP – Nauka w Polsce

Nauce polskiej potrzebna jest wizja, którą można zrealizować w ciągu 10 czy 20 lat – uważa prezes Polskiej Akademii Nauki prof. Michał Kleiber. Jego zdaniem, w Polsce nadal nie prowadzi się polityki, której celem jest innowacyjna gospodarka.

Pozycję i konkurencyjność polskiej nauki na arenie międzynarodowej – zdaniem prezesa PAN – może poprawić wzrost nakładów na finansowanie tych projektów naukowych, które zwyciężą w konkursach. W Polsce tylko 13 proc. budżetu na badania naukowe wydaje się w ramach przeprowadzanych konkursów.

W Polsce – zdaniem prezesa PAN – utworzyły się dwie grupy naukowców: jedną tworzą ci, którzy mają ambicje międzynarodowe i nie boją się walczyć o granty w ramach konkursów, a drugą, ci którzy z takich ambicji zrezygnowali. „To jest niebezpieczne zjawisko, ale z kolei ci, którzy zwyciężają, stają się arystokracją naukową, są pewnym wzorcem i choć ludzie im zazdroszczą, to ich naśladują” – mówi Kleiber.

 na polskich uczelniach trzeba szkolić kadry, zapewnić im lepsze warunki finansowe i promować studia doktoranckie. „W Polsce jest dwa razy mniej obronionych doktoratów w stosunku do populacji niż w pozostałych krajach unijnych” – powiedział.

Zdaniem Kleibera polskiej nauce może też pomóc większy udział w projektach unijnych. Jako przykład wymienił Wspólnotowe Centrum Badawcze, którego instytuty badawcze są już m.in. we Włoszech, Niemczech, Belgii, Holandii i Hiszpanii, a ich badania „służą technologicznym i naukowym wsparciem polityce Unii”.

Oszczędzanie ministerstwa

logo_mnsw1

MNiSW: oszczędzamy, ale finansowanie nauki wzrośnie

PAP – Nauka w Polsce

Nie zmniejszą się nakłady na badania naukowe ani na funkcjonowanie uczelni – zapewniała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. Finansowanie nawet wzrośnie w stosunku do 2008 r. Jak tłumaczyła Kudrycka, oszczędności resortu wyniosą ok. 872 mln zł, czyli MNiSW wyda mniej, niż planowano, o ok. 6 proc. Cały budżet resortu na rok 2009 wynosi 14,5 mld zł, a po doliczeniu środków z funduszy strukturalnych UE i rezerw celowych prawie 20 mld i będzie większy, jak informuje kierownictwo MNiSW, o ponad 1 mld zł niż w 2008 r. 
Jak przyznała Kudrycka, w budżecie na rok 2009 zaplanowano co prawda większy wzrost nakładów, zwłaszcza na badania naukowe, ale kryzys gospodarczy zmusił rząd do rezygnacji z tych planów. Zredukowano np. wzrost nakładów na badania wojskowe.

Ponadto oszczędności dotkną, jak mówiła, badań na rzecz rozwoju gospodarki, które finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 30 mln mniej dostaną szkoły wyższe na inwestycje, czyli np. remonty. Zmniejszą się też wydatki na promocję polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na zagranicznych targach oraz na udział w niektórych międzynarodowych programach badawczych.

Etyczne i prawne granice badań naukowych

Etyczne i prawne granice badań naukowych
Polskie Towarzystwo Bioetyczne
wraz z Instytutem Filozofii UJ i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ
zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.
„Etyczne i prawne granice badań naukowych”,
która odbędzie się w dniach 29-31 sierpnia 2008 w Krakowie.
Konferencja będzie poświęcona normatywnym kwestiom dotyczącym badań naukowych, zwłaszcza w obrębie biomedycyny oraz psychologii, które będą omawiane zarówno przez przedstawicieli tych nauk, jak z punktu widzenia filozofii, teologii moralnej i prawa.
Bardzo prosimy wszystkie osoby, które chciałyby uczestniczyć w obradach – czy to wygłaszając własny referat lub komunikat, czy to zabierając głos w dyskusji wokół wystąpień innych prelegentów – o zgłoszenie swojego udziału.