Studenci analfabeci?

Studenci analfabeci?

prawica.net

Na Uniwersytecie w Angers (Francja) przeprowadzono badania, z których jednoznacznie wynika, że co czwarty student tej uczelni nie opanował podstawowych zasad ortografii i gramatyki.

W celu nadrobienia zaległości uczelnia przygotowała dla swoich studentów specjalne kursy wyrównawcze. Z wypowiedzi rzecznika uczelni wynika, że po prostu będą powtarzać ze studentami program ze szkoły podstawowej, czyli pogadanki o rzeczownikach, imiesłowach, interpunkcji itd.

Alain Bentolila, profesor i językoznawca, zwraca uwagę, że nie jest to problem tylko uczelni w Angers, ale wręcz wszystkich uniwersytetów francuskich. Kłopoty z pisaniem, jak również odpowiednim wyrażaniem się, ma zdecydowana większość studentów,..

Gimnazjaliści to wtórni analfabeci

Egzamin potwierdził: Gimnazjaliści to wtórni analfabeci

Polska

Jeśli mieszka w dużym mieście – całkiem nieźle radzi sobie z angielskim. Ale jeśli uczy się w wiejskiej szkole, ma poważne językowe braki.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki ogólnopolskiego egzaminu na koniec gimnazjum. Od 2002 roku, gdy odbył się pierwszy taki państwowy egzamin, eksperci alarmują: 15-latki mają głowy pełne teoretycznej wiedzy, której nie potrafią stosować w praktyce.

Egzamin gimnazjalny składa się z dwóch części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Z każdego testu do zdobycia jest 50 pkt. W tym roku gimnazjaliści zdawali jeszcze jeden, dodatkowy test z języka obcego.

– Ale zadbać najwyższa pora i o język ojczysty, wyniki z samodzielnego pisania to prawdziwa masakra! – mówi Ewa Aleksiej ze Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Wzywa do narodowej debaty o stanie polonistycznych umiejętności naszych nastolatków. W tym roku Aleksiej weryfikowała gimnazjalne testy humanistyczne ocenione przez innych egzaminatorów.

– Przeczytałam wnikliwie ponad sto prac, może pięć rozprawek było napisanych w miarę poprawnie, lekko. Reszta to ogólnikowe zdania, pełne banałów, nie boję się powiedzieć, że to wtórny analfabetyzm – mówi ostro.