Akademicki Klub Obywatelski

Powstał Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego

Nasza Polska

dnia 20 stycznia 2011 roku zawiązał się w Poznaniu Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego (AKO). W trakcie założycielskiego spotkania przyjęto deklarację ideowo-programową i statut….

Przystąpienie do AKO zgłosiły już do tej chwili 132 osoby pośród których jest 75 profesorów i 28 doktorów, reprezentujących różne uczelnie i środowiska. W ramach przyjętej działalności statutowej Akademicki Klub będzie zauważalny na forum społecznym, naukowym, eksperckim i analitycznym