ABW ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską

ABW zapłaci za najlepszą pracę magisterską

tvn.24

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ogłosił szef ABW gen. Krzysztof Bondaryk. Nagrodą ma być m.in. kwota 2-3 tys. zł.

– Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród młodzieży i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – można przeczytać na stronie internetowej ABW..

ORWELL PO POLSKU

BONDARYZACJA – CZYLI ORWELL PO POLSKU

salon24

Aleksander Ścios

 Model funkcjonowania służb specjalnych – jako „zbrojnego ramienia” grupy rządzącej, zawdzięcza swoją niezmienność po równo: kontynuacji kadrowej w służbach oraz oczekiwaniom i potrzebom obecnej władzy. Idea elektronicznego i informacyjnego nadzoru (w tym kontroli Internetu) ujawnia swoje ojcostwo w ludziach komunistycznych służb, zdolnych iść z „duchem nowych czasów”. Rozwój technik informatycznych doprowadził „specjalistów” z SB do konkluzji, iż znacznie skuteczniejszą od pałki i donosów tajnego współpracownika formą sprawowania władzy nad społeczeństwem, jest objęcie go systemem elektronicznego nadzoru. …

W listopadzie ubiegłego roku Agencja przejęła kontrolę nad NASK – najważniejszą instytucją polskiego Internetu. Naukowo-Akademicka Sieć Komputerowa zajmuje się m.in. przydzielaniem polskich domen i sprawuje technologiczną pieczę nad polską częścią sieci. To właśnie w NASK, w 1991 roku nastąpiło pierwsze w Polsce, historyczne połączenie internetowe. Instytucja podlega resortowi nauki i prowadzi monitorowanie polskiego Internetu (nadzoruje rynek domen, świadczy usługi teleinformatyczne oraz dba o bezpieczeństwo zwalczając ataki hakerów i nielegalne treści w Internecie). W połowie listopada, w oparciu o rekomendację komisji konkursowej minister nauki Barbara Kudrycka mianowała na stanowisko dyrektora NASK czynnego pułkownika ABW Michała Chrzanowskiego – byłego dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Informacji ABW. Pretekstem do przejęcia kontroli nad NASK-iem było odwołanie poprzedniego szefa tej jednostki naukowej po kontroli finansowej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na nowego dyrektora, by w ostatnim dniu konkursu przedłużyć go o kolejne dni. Gdy przedłużono konkurs, kandydaturę zgłosił oficer ABW, płk. Michał Chrzanowski. Kandydatów na nowego dyrektora oceniała pięcioosobowa komisja konkursowa powołana przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. ABW do komisji „wsadziła” dwóch swoich ludzi, w tym Piotra Durbajło, podwładnego płk. Chrzanowskiego. Oficjalnie reprezentowali ministerstwo nauki. Wyniki konkursu były w tej sytuacji do przewidzenia. Od tej chwili, NASK stał się de facto kolejnym departamentem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego..Po udanej akcji przejęcia tak ważnej dla polskiego Internetu instytucji, ABW przystąpiło do ulokowania swoich funkcjonariuszy w kierownictwie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju…

ABW w nauce

ABW garnie się do nauki

Nasz Dziennik

Podkomisja nauki i szkolnictwa wyższego, mimo protestów środowiska naukowego oraz posłów opozycji, przegłosowała, że w kierownictwie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oprócz przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych będzie zasiadał także reprezentant szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Taki pomysł przedstawił w liście do minister nauki Barbary Kudryckiej ppłk Krzysztof Bondaryk, szef ABW. To już jego drugie podejście. Poprzednia próba umieszczenia funkcjonariusza ABW w instytutach badawczych zakończyła się fiaskiem. – To jest bardzo niepokojący sygnał, dlatego że nauka jest tą sferą działalności, która nie powinna być poddawana żadnej formie cenzury i kontroli – podkreśla Zbigniew Wassermann (PiS), koordynator służb specjalnych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Kto nadzoruje polski Internet

Kto nadzoruje polski Internet

Rz

Były dyrektor w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kieruje NASK – jedną z najważniejszych instytucji monitorujących polską sieć.

Michał Chrzanowski do 30 października był dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Informacji ABW. Tego dnia został przez minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarę Kudrycką mianowany dyrektorem Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej.

To jedna z najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie polskiego Internetu. Podlega Ministerstwu Nauki.

Zajmuje się pracą naukowo-badawczą, nadzoruje rynek domen internetowych w Polsce, świadczy usługi teleinformatyczne, a utworzony w NASK zespół CERT Polska dba o bezpieczeństwo systemów informatycznych, między innymi reaguje na ataki hakerskie i zwalcza nielegalne treści pojawiające się w Internecie.

Minister Kudrycka, mianując nowego szefa NASK, opierała się na decyzji komisji konkursowej, która rekomendowała Chrzanowskiego na to stanowisko.