W 70. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę

W 70. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę

Oficjalny blog Rzecznika Praw Obywatelskich

Gdy Polska toczyła nierówną walkę z niemieckim najeźdzcą, zdradzieckiej napaści ze Wschodu dopuścił się 17 września 1939 roku Związek Sowiecki. Na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow dokonał się akt agresji będący w rzeczywistości IV rozbiorem Polski.

Na zajmowane obszary razem z sowieckim wojskiem wkraczały oddziały NKWD, które dokonywały aresztowań i wywózek do obozów jenieckich w Związku Radzieckim. Rozstrzeliwano Rzeczypospolitą – ludzi różnych wyznań i tożsamości, katolików, prawosławnych i Żydów, wierzących i niewierzących. Mordowano oficerów Wojska Polskiego, policjantów, sędziów i prokuratorów, naukowców i nauczycieli, lekarzy, urzędników, przedsiębiorców, ziemian i księży. Decyzją Stalina dokonano ludobójczego mordu na polskich oficerach w Katyniu, Miednoje, Charkowie. Mocą decyzji dwóch zbrodniczych zaborców nasze państwo, nasz naród, nasze elity i tradycja miały być przekreślone raz na zawsze.

Pamiętajmy, żemartwi nie mogą wołać o sprawiedliwość, obowiązkiem żywych jest czynić to za nich.Pozostali oni w naszych sercach i pamięci – tylko dzięki tym, którzy mimo gróźb i represji nigdy nie przestali mówić prawdy o zbrodniach, prześladowaniach i ofiarach komunizmu. Dzięki Kościołowi katolickiemu, polskiej emigracji, demokratycznej opozycji i Rodzinom Katyńskim – dzięki świadectwu Józefa Czapskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Stanisława Świaniewicza.

Inwazja sowiecka była wstępem do trwającego pół wieku panowania komunizmu na naszych ziemiach. Sprawdziły się słowa Józefa Becka: jeśli napadną na nas Niemcy, przegramy wolność; jeśli napadną Rosjanie, stracimy duszę.

Jak pisał Tony Judt (“Tak mało nauczył nas wiek XX”): Państwa i społeczeństwa podbite podczas II wojny (…) przez Hitlera lub Stalina (bądź przez obu) doświadczyły nie tylko okupacji i wyzysku, ale też upadku, wypaczenia norm praw oraz norm społeczeństwa obywatelskiego. Podstawowe struktury cywilizowanego życia – przepisy , prawa, nauczanie, policja, sądownictwo – zniknęły bądź uległy dezintegracji.

To dlatego mimo 20 lat wolnej Polski nie udało się nam odbudować rzeczywistej podmiotowości, stabilnych struktur państwa prawnego ani prawdziwej demokracji. Gdyż dotychczas nie udało się nam odzyskać naszej „duszy”. I nie uda nam się jej odzyskać bez przywrócenia pamięci i prawdy o naszych patriotach i bohaterach, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Pamięć o ich ofierze wyznacza nam drogę, buduje fundament dla wspólnej przyszłości, z naszymi równie nieszczęśliwymi i skrzywdzonymi przez zbrodniczy system braćmi ze Wschodu. Mimo bolesnych i wciąż otwartych ran możemy osiągnąć prawdziwe z nimi pojednanie – ale jedynie poprzez wzajemne przebaczenie w prawdzie, podobne do tego, jakie udało nam się osiągnąć z Niemcami. Musimy razem, z determinacją walczyć o świat, w którym rządzi prawda i sprawiedliwość, wolność i demokracja, prawa człowieka i ludzka solidarność. Taki świat i wspólne do niego dążenie jest jedyna możliwą gwarancją pokoju.

Janusz Kochanowski

17 września to był czwarty rozbiór Polski

„Nowaja Gazieta”: 17 września to był czwarty rozbiór Polski

ROSYJSKI GŁOS W PRZEDEDNIU ROCZNICY

tvn.24

Wprowadzając o świcie 17 września jednostki Armii Czerwonej na terytorium Polski, stalinowskie władze pogwałciły wszystkie radziecko-polskie porozumienia i szereg międzynarodowych aktów zakazujących agresji – pisze niezależna „Nowaja Gazieta” w przeddzień 70. rocznicy radzieckiej inwazji.

– 18 września podpisany został radziecko-niemiecki komunikat, przygotowany przez Stalina, w którym otwarcie mówiono o wspólnym zadaniu ZSRR i Niemiec w wojnie z Polską. Faktycznie polegało ono na likwidacji Polski jako niepodległego państwa – napisała znana rosyjska historyk prof. Natalia Lebiediewa w artykule zatytułowanym „Czwarty rozbiór Polski”

Lebiediewa podkreśla, że „choć ZSRR nie wypowiedział Polsce wojny, to jednak prowadził ją w ścisłym współdziałaniu z Niemcami”. – Atak i działania wojenne były szczegółowo zaplanowane, przygotowane i zrealizowane z wykorzystaniem wielkiej liczby wojsk i sprzętu bojowego – podkreśliła historyk.

Zwróciła uwagę, że „ogromna machina wojenna Armii Czerwonej najechała na prawie bezbronnych ludzi; na jednostki przerzedzone w bojach z Niemcami i – zgodnie z rozkazem swojego naczelnego dowódcy – niemal nie stawiające jej oporu”.

Lebiediewa zauważa, że „główną metodą rządzenia na przyłączonych do ZSRR ziemiach stały się terror i masowe deportacje”.

IPN – „Zaczęło się w Polsce” – „First to fight”

ipn-1665

„Zaczęło się w Polsce” – „First to fight”

serwis IPN

„Zaczęło się w Polsce” i „First to fight” – pod takimi hasłami Instytut Pamięci Narodowej będzie w tym roku obchodził i upamiętniał 20. rocznicę upadku komunizmu i 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Portal edukacyjny http://www.rok1989.pl
Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje portal internetowy (docelowo w kilku wersjach językowych) z łatwym do zapamiętania adresem http://www.rok1989.pl. Będzie tu można znaleźć kalendaria wydarzeń 1989 w Polsce i innych krajach byłego bloku sowieckiego, krótką historię syntetyczną, wybór dokumentów, relacje świadków, galerię zdjęć, fragmenty filmów itd. Celem portalu jest przedstawienie roli Polski w wydarzeniach 1989 r. na tle innych państw regionu.

30. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”
Instytut Pamięci Narodowej od dłuższego czasu przygotowuje się do przypadającej w 2010 roku 30. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Prowadzone są zarówno działania o charakterze edukacyjnym (np. portale http://www.sierpien1980.pl ihttp://www.13grudnia81.pl), jak i naukowym (ogólnopolski projekt naukowy poświecony dziejom „Solidarności”, intensywnie wspierane przez IPN przygotowania do publikacji „Encyklopedii Solidarności”).

Portal internetowy
Instytut Pamięci Narodowej planuje uruchomienie portalu internetowego (w polskiej i angielskiej wersji językowej) z łatwym do zapamiętania adresem http://www.1wrzesnia39.plhttp://www.17wrzesnia39.pl, dotyczącego Września ’39. Będzie tu można znaleźć kalendarium wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej, kalendarium kampanii wrześniowej na ziemiach polskich, krótką historię syntetyczną, wybór dokumentów, relacje świadków, galerię zdjęć, fragmenty filmów itd. Celem portalu jest uwypuklenie faktu, iż II wojna światowa rozpoczęła się w Polsce, i ukazanie międzynarodowej opinii publicznej ogromu polskich ofiar poniesionych nie tylko podczas kampanii wrześniowej, ale także w okresie całej II wojny światowej.