KONGRES POLSKA WIELKI PROJEKT

KONGRES POLSKA – WIELKI PROJEKT

m.in.

Szkolnictwo wyższe, czyli budowa kapitału intelektualnego?

7. Nauka i innowacje, czyli jak budować przewagę (15:00-17:00)

Konflikt interesów

Conflict of Interest in Central and Eastern Europe

strona konferencji

Conflict of interest (COI) is usually understood quite broadly as a social phenomenon related to corruption, lobbying, nepotism, patronage, clientelism or the activity of informal networks of power. What are the current expressions of conflicts of interest in various spheres of social life in Central and Eastern Europe – politics, economy, science? What approaches to COI social sciences should apply? Why does COI often remain an unexplored issue, a part of the lost reality of social sciences, as Sojak and Wicenty call it? In what ways are scientists, including social scientists themselves, involved in various conflicts of interest, such as ‚rent-seeking’ activities?

Although diverse examples of COI are studied by social researchers from Central and Eastern Europe who tend to agree about its ubiquity and importance in post-communist CEE countries, the questions mentioned above remain often unanswered. The aim of our conference is to fill the gap and ask about the many faces of COI and the role it plays in different areas of social life in post-communist countries.

=============

O konflikcie interesów – konferencja w Instytucie Socjologii UMK

PAP – Nauka w Polsce

Doktoranci wobec rynku pracy

Doktoranci wobec rynku pracy

serwis MNiSW

„Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Doktoranci a rynek, szanse i zagrożenia współpracy” to tytuł konferencji organizowanej w dn. 18-20 czerwca przez Warszawskie Porozumienie Doktorantów oraz Krajową Reprezentację Doktorantów.

Podstawowym celem tej konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących funkcjonowania studiów w odniesieniu do oczekiwań pracodawców oraz wypracowanie dobrych praktyk w zakresie dostosowania programu studiów doktoranckich do wymogów rynku pracy.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele doktorantów wszystkich jednostek naukowych w Polsce mających uprawnienia do nadawania tytułu doktora…

Władza honorowo patronuje obywatelskim instrumentom kontroli sprawowania władzy

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Obywatelskie instrumenty kontroli sprawowania władzy”

ngo.pl

Warszawa. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Obywatelskie instrumenty kontroli sprawowania władzy”. 24 maja 2010 roku, godz. 11:00 – 17:00. Sala Senatu UW, Pałac Kazimierzowski, Główny Kampus Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28. Wstęp wolny

organizowaną pod honorowym patronatem:

  • Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
    Pana Bronisława Komorowskiego
  • Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Warszawskieg
    Pani prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow
  • Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
    Pana prof. dr hab. Krzysztofa Rączki 

Wykład Marszałka Sejmu – „Wiedza kapitałem XXI wieku”

„Wiedza kapitałem XXI wieku”

Informacja Rzecznika Prasowego UŚ

13 maja 2010 roku, o godzinie 11.15, w Auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie społeczności akademickiej z Bronisławem Komorowskim – Marszałkiem Sejmu, pełniącym obowiązki Prezydenta RP. W trakcie spotkania, organizowanego przez Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Śląskiego, Pan Marszałek wygłosi wykład pod tytułem „Wiedza kapitałem XXI wieku”.  

         Ze względu na wymogi bezpieczeństwa, uczestnicy spotkania proszeni są o przybycie do godz. 10.30.

 Dziennikarzy, zainteresowanych obsługą medialną wydarzenia, prosimy o przesłanie danych (tj. imię i nazwisko, redakcja, numer legitymacji dziennikarskiej, numer PESEL) potrzebnych do akredytacji w nieprzekraczalnym terminie do środy, 12 kwietnia 2010 r. do godz. 17:00, na adres: rzecznik@us.edu.pl

Konferencja: Dziewczyny na politechniki! 2010

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
oraz
Fundacja Edukacyjna Perspektywy

zapraszają
na konferencję prasową nt. akcji

„Dziewczyny na politechniki! 2010”

oraz jej nowego modułu:

„Dziewczyny do ścisłych!”

Akcja Dziewczyny na politechniki! promująca edukację techniczną wśród kobiet prowadzona jest od 3 lat. W tym czasie na uczelniach technicznych liczba dziewczyn wzrosła o prawie 10 tysięcy. 22 kwietnia br. odbędzie się wielka kulminacja tegorocznej akcji – Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn na uczelniach technicznych w całym kraju. Nowością tegorocznej edycji projektu jest pilotażowo uruchomiony moduł – „Dziewczyny do ścisłych!”, którego celem jest zachęcanie młodych kobieyt do studiów na kierunkach uniwersyteckich związanych z naukami przyrodniczymi i ścisłymi, gdzie kobiet jest wciąż zdecydowania za mało. Więcej informacji: www.dziewczynynapolitechniki.pl

W konferencji wezmą udział:

Elżbieta Radziszewska – pełnomocnik rządu ds. równego traktowania
Barbara Kudrycka – minister nauki i szkolnictwa wyższego
Katarzyna Hall – minister edukacji narodowej
Maria Nowicka-Skowron – rektor Politechniki Częstochowskiej
Bianka Siwińska – kierownik akcji „Dziewczyny na politechniki!”

oraz przedstawciele Uczelni Przyjaznych Dziewczynom

Konferencja odbędzie się 12 kwietnia (poniedziałek) o godz. 12.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, sala 278
Akredytacje przyjmuje sekretariat Centrum Informacyjnego Rządu, tel. (0-22) 694-61-02, 694-70-72
lub pod e-mail: a.sawicka@perspektywy.pl

Informacji nt. Akcji „Dziewczyny na politechniki!” udziela: Bianka Siwińska, 0 501 535 785, b.siwinska@perspektywy.pl

Debata „Perspektywy badań naukowych w Polsce”

Debata „Perspektywy badań naukowych w Polsce”

serwis UAM

Zapraszamy na debatę „Perspektywy badań naukowych w Polsce” organizowaną przez Centrum Integracji Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Debata odbędzie się we wtorek 23 marca br., w  godzinach 10:00-11:15 w Audytorium Maximum na Wydziale Fizyki UAM.

Kongres Praw Obywatelskich

Kongres Praw Obywatelskich

 25 -27 marca 2010 r. Kino Kultura
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, Warszawa

Kongres to nic innego jak spotkanie, zjazd ludzi zainteresowanych pewnym problemem. Mamy w Polsce wiele cyklicznych kongresów – ostatnio odbył się Kongres Kultury Polskiej, corocznie obywatele spotykają się na Kongresie Obywatelskim. Planowany na marzec Kongres Praw Obywatelskich jest spotkaniem ludzi zaniepokojonych stanem zarówno uprawnień obywatelskich jak i tzw. obywatelskich cnót. Według organizatorów stan społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest m.in. wynikiem sytuacji, w której wpływ obywateli na sprawy publiczne, choć formalnie zapewniony (np. zapisy konstytucyjne) jest w dużej mierze fikcyjny (por. Założenia).

Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych :

Konferencja naukowa

Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów”

(Kraków, 22-23 lutego 2010 roku) 

Miejsce obrad

Gmach Polskiej Akademii Umiejętności, Duża Aula (ul. Sławkowska 17, Kraków)

Centralną ideą konferencji jest twórczy dialog naukowy i odważne zmaganie się z różnymi interpretacjami tych samych faktów i zagadnień.

Intelektualiści w okowach totalitaryzmów

Intelektualiści w okowach totalitaryzmów.

Kontestacja. Kooperacja. Kolaboracja

KNHS UJ

Konferencja  zorganizowana dla upamiętnienienia Sonderaktion Krakau w 70. rocznicę wydarzenia. Konferencja odbędzie się w dniach 4 – 6 listopada 2009 r. Wstęp wolny