Wybrane zostały obszary, w których polscy naukowcy są w światowej czołówce

Będzie ścisła elita badaczy

Rz

Pierwsze Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące zajmą się rozwojem nauk ścisłych, medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej. Ministerstwo Nauki ogłosiło, w jakich obszarach nauki chce wyłonić pierwsze w kraju najlepsze ośrodki badawcze, tzw. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW).

Będą to wydziały, instytuty albo konsorcja i centra naukowe, które zajmują się naukami ścisłymi lub naukami medycznymi, o zdrowiu oraz kulturze fizycznej. – Wybrane zostały obszary, w których polscy naukowcy są w światowej czołówce – wyjaśnia Bartosz Loba, rzecznik prasowy resortu…..

Recepta na wzmacnianie jakości polskiej nauki

Kudrycka: warto inwestować w najlepszych

PAP-Nauka w Polsce

Zróżnicowanie zarobków naukowców i dotacji dla instytucji, tak aby najlepsi dostawali najwięcej pieniędzy, inwestycje w młodych i poprawa przepisów to, recepta na wzmacnianie jakości polskiej nauki i pobudzenie innowacyjności – mówi PAP Barbara Kudrycka.

….

PAP: Czym się zajmie nowe kierownictwo na czele z Panią w nowej kadencji?

BK: Poprzednia kadencja była czasem bardzo intensywnych prac nad reformą nauki i reformą szkolnictwa wyższego, w te prace zaangażowane było nie tylko kierownictwo i pracownicy ministerstwa, ale też całe środowisko naukowe. Pamiętajmy, że prace nad koncepcją reform i konsultacje społeczne trwały ponad trzy lata! W tej kadencji – zwłaszcza w jej pierwszym okresie – będziemy koncentrować się na tym, by zmiany wpisane do ustaw reformujących naukę i szkolnictwo wyższe były odpowiednio wdrażane przez jednostki naukowe i uczelnie. By polska nauka i polskie uczelnie wykorzystywały szanse, które dają nowe przepisy, tak aby odpowiednio stosowane stały się trampoliną rozwoju i poprawy jakości nauki oraz edukacji. Nowoczesne zarządzanie i otwarta na najtęższe umysły polityka personalna z pewnością w tym pomogą. My ze swojej strony będziemy wspierać te procesy także poprzez politykę finansową…..

….Nominację na drugą kadencję w rządzie odbieram jako dowód zaufania i docenienia tej pracy, którą wykonaliśmy wszyscy jako zespół w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osobiście szczególnie cenię także nagrodę „Prostudencki autorytet w życiu publicznym” otrzymaną od studentów.

Pierwsze dyplomy magisterskie wydawane w tym roku mogą być pozbawione godła państwowego.

Absolwenci bez orłów

Nasz Dziennik

Pierwsze dyplomy magisterskie wydawane w tym roku mogą być pozbawione godła państwowego. Tak stanowi rozporządzenie Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego, do rządowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 

Priorytety Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kudrycka: innowacyjność i wdrażanie reform to priorytety

PAP -Nauka w Poslce

Wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości i wdrażanie reform nauki i szkolnictwa wyższego, uchwalonych w poprzedniej kadencji, to priorytety Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którym ponownie kieruje Barbara Kudrycka.

….

ponieważ reformy strukturalne zostały przeprowadzone i bardziej będziemy skupiać się na wdrażaniu tych reform. Także na tym jak uczelnie i instytuty będą wdrażać nowe rozwiązania, w tym te związane z zarządzaniem funduszami publicznymi” – wyjaśniła minister.

Dodała, że ministerstwo będzie na bieżąco dokonywało korekt ewentualnych niedociągnięć w nowych przepisach, które wyjdą na jaw podczas stosowania ustaw.

Barbara Kudrycka na kolejną kadencję została ministrem nauki i szkolnictwa wyższego

Barbara Kudrycka ponownie ministrem nauki i szkolnictwa

GW

Potwierdziły się prognozy. Barbara Kudrycka na kolejną kadencję została ministrem nauki i szkolnictwa wyższego
Rozmowa z minister nauki

Już przed dwoma tygodniami tygodnik „Polityka” opublikował swój ranking ministrów, zdobyła w nim pani dobrą ocenę. Z drugiej strony – ze zmianami na uczelniach wiążą się niepokoje środowiska akademickiego. Jaki kurs obierze pani tym razem na kolejne cztery lata?

– Miniona kadencja była czasem bardzo intensywnej pracy nad reformowaniem nauki i szkolnictwa wyższego. Zawsze, gdy ograniczane są jakiekolwiek przywileje i nakładane dodatkowe obowiązki – część środowiska wyraża niezadowolenie. Ale reformy były konieczne, bowiem dotychczasowy system był zbyt archaiczny. Kolejna kadencja będzie czasem wdrażania zmian, które wypracowaliśmy z tak dużym zaangażowaniem środowiska akademickiego i studenckiego. To będzie czas wnikliwych analiz – musimy mieć pewność, że nowe zapisy prawne są odpowiednio wcielane w życie i przynoszą oczekiwane efekty. W przypadku tak szerokich reform także szlifowanie nowego prawa jest naturalne i konieczne……

Barbara Kudrycka pozostanie na czele resortu nauki i szkolnictwa wyższego

PAP-Nauka w Polsce

Osoby po licencjacie, które chcą przeprowadzić własne badania naukowe, mogą dostać do 200 tys. zł.

Diamentowe stypendia

Dziennik Polski

NAUKA. Osoby po licencjacie, które chcą przeprowadzić własne badania naukowe, mogą dostać na ten cel nawet 200 tys. zł.

Wczoraj ogłoszono konkurs o diamentowy grant, przeznaczony na sfinansowanie badań najzdolniejszych studentów. – Wiele badań wskazuje na to, że największą kreatywność naukową wykazują osoby od 20 do 34. roku życia. W Polsce doktorat średnio uzyskuje się w wieku 34 lat, czyli w końcu tego okresu największej kreatywności – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka na konferencji prasowej. Jak dodała, szczególna kreatywność młodych ludzi widoczna jest w naukach ścisłych oraz technicznych..

….W ramach grantu pieniądze może otrzymać osoba z dyplomem licencjata lub student po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich. Maksymalna kwota grantu wynosi 200 tys. zł. Pieniądze te można przeznaczyć m.in. na pomoce naukowe czy na wyjazdy na konferencje naukowe. W kwocie tej przewidziano też wynagrodzenie dla autora badań, wynoszące 2,5 tys. zł miesięcznie. Badania w ramach grantu mogą trwać maksymalnie cztery lata i jeśli zaowocują znaczącymi wynikami, mogą stanowić podstawę do ubiegania się przez autora o stopień doktora z pominięciem stopnia magistra. Wnioski można składać do 15 grudnia. (PAP)

Nawet 200 tysięcy zł może dostać student na badania

PAP-Nauka w Polsce

 

Umowy powinny być zawierane na początku roku akademickiego z każdym studentem

Umowy z uczelnią według studentów

Rz

Parlament Studentów RP ma przedstawić rektorom założenia wzorcowej umowy szkoły wyższej z uczącymi się na studiach dziennych

– Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia z rektorami – mówi „Rz” Dominika Kita, przewodnicząca Parlamentu Studentów RP….Rozmowy będą trudne, bo Parlament Studentów RP już zapowiedział, że pozostanie przy zdaniu, iż umowy powinny być zawierane na początku roku akademickiego z każdym studentem.

Kasa na badania

Ponad 500 mln złotych na badania podstawowe

serwis MNiSW

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło cztery pierwsze konkursy, zapewniając finansowanie 1871 projektów badawczych.

To wielki sukces nowej, niezależnej agencji wykonawczej wspierającej działalność naukową w zakresie badań podstawowych. Centrum powołane zostało reformą nauki, która weszła w życie w październiku ubiegłego roku i która miała na celu między innymi decentralizację ośrodków podejmujących decyzje o tym, jak rozdzielać fundusze na badania naukowe. – W reformie nauki z 2010 roku wprowadziliśmy nowoczesny model finansowania badań odpowiadający standardom światowym. Już pierwsze miesiące działania Narodowego Centrum Nauki przynoszą dobre efekty i potwierdzają, że warto było podjąć wysiłek reformy finansowania nauki – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka. ….


Likwidacja widełek dla profesorów

Pensje profesorów bez widełek

Dziennik Polski

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka podpisała rozporządzenie, zgodnie z którym – w nowym roku – nastąpi podniesienie o ok. 8,2 proc. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników uczelni publicznych. Ma to związek z przewidzianym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2015 r. ma wynieść 1500 zł brutto.

 

W 2012 r. minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego dla profesora zwyczajnego będzie wynosić 4145 zł brutto, profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł naukowy – 3865 zł brutto, profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego – 3540 zł brutto, docenta – 3310 zł brutto, asystenta – 1885 zł brutto, a wykładowcy czy lektora – 1830 zł brutto. Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowy, ale niejedyny składnik wynagrodzenia kadry akademickiej. Mogą być jeszcze doliczane do tego np. dodatki za staż pracy, dodatki funkcyjne czy wypłaty za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe….

..Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o szkolnictwie wyższym, minister nie będzie już określać maksymalnych i minimalnych stawek, czyli tzw. widełek, a jedynie minimalne, dzięki czemu uczelnia będzie mogła podwyższać wynagrodzenie swoim wykładowcom bez ograniczeń, jeśli będzie mieć na to fundusze.,,,

Szefowa resortu nauki i szkolnictwa wyższego przesłała do polskich uczelni film, w którym opowiada o dokonaniach resortu.

Minister Kudrycka w roli głównej

Dziennik Polski

KONTROWERSJE. Szefowa resortu nauki i szkolnictwa wyższego przesłała do polskich uczelni film, w którym opowiada o dokonaniach resortu.

Studenci i pracownicy wyższych uczelni, chcąc nie chcąc zostali wciągnięci w grę wyborczą. Rozgrywającą jest Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Szefowa resortu co roku wysyła do władz i społeczności akademickich list z życzeniami pomyślności w nowym roku akademickim. Formuła listu jest podobna od lat. W tym roku minister Kudrycka postanowiła tradycję zmienić. Zamiast listu wysłała film reklamujący dokonania resortu…..

Bartosz Loba, rzecznik resortu i minister Kudryckiej nie widzi nic dziwnego w tej filmowej agitce. – Wyszliśmy z propozycją, żeby w tym roku zamiast listu przygotować film z życzeniami od pani minister, a przy okazji żeby wyjaśniła, na czym polega wdrażana właśnie reforma, jakie są obecnie nakłady na naukę itp. itd. – mówi rzecznik.

Podkreśla, że emisja filmu nie była obowiązkiem.