Uczelnia nie może uniemożliwiać udziału w konkursie na stanowisko profesora uczelni osobom posiadającym stopień naukowy doktora

Odpowiedź na interpelację nr 5181 potwierdza stanowisko RMN

serwis RMN

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęło stanowisko w podnoszonej od dawna w środowisku naukowym sprawie ogłaszanych przez uczelnie publiczne konkursów na stanowiska profesora uczelni ……podsekretarz stanu w MNiSW Sebastian Skuza napisał, że „Uczelnia nie może uniemożliwiać udziału w konkursie na stanowisko profesora uczelni osobom posiadającym stopień naukowy doktora, a decydującym kryterium wyboru najlepszego kandydata na omawiane stanowisko powinno być doświadczenie i dorobek naukowy, dydaktyczny lub artystyczny, dzięki któremu pracownik przyczyni się do zapewnienia przez uczelnię możliwie najwyższej jakość kształcenia, co jest jej podstawowym zadaniem i obowiązkiem”….