Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dziennik Ustaw RP

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1668/1

Dziennik Ustaw 2018Poz. 1668 tom 1

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Data ogłoszenia: 2018-08-30
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2018
Pozycja: 1668

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2018 pozycja 1668 (1,4 MB)

Komentarze 4

 1. Ustawa zachowuje paramiltarna strukture uniwersytetow z PRL nie likwidujac stopni i tytulow naukowych nie istniejacych w systemie akademickim USA tzn.habiitacji i tytulu profesora ktore formalnosciami blokuja mlodych naukowcow np. z USA z gigantyczna liczba publikacji i PhD od stanowisk akademickich w Polsce. Stawia to znow w systuacji bez wyjscia osoby ktory wyjechaly z Polski na studia PhD do USA a nie moga wobec nasilajacych sie tam tendencji faszystowskich jak polityka Trumpa przeciwko imigrantom i obcokraowcom znalesc pracy akademickiej i zalegalizowac w ten sposob tymczasowy staus studencki statusem stalego rezydenta. Bedzie zmuszalo to ich do wyrzucania ich zagranicznego wyksztalcenia do kosza od smieci poprzez nielegalna prace fizyczna po wygaslej wizie f1b aby biojac sie ponizania przez gorszych z tytulami i stopniami za wszelka cene nie wrocic po studiach na uczelni USA do Polski. Zachowuje wymog posiadania tytulu profesora na stanowisku profesora i nazywa jedyna nawyzsza pozycje na uczelni amerykanskiej tzn. „profesora uczelni” nizsza i podlegla profesorowi z tytulem. Jest jasnym dowodem ze jej tworca chodzi jedynie o odstraszanie wielomilionowej emigracji w ktorej tysiace moga byc naukowcami i absolwentami nieporownywalnie lepszych od Polskich obcych uczelni szczegolnie USA od powrotu do Polski poniewaz stanowia oni zagrozenie dla akademickich stolkow postkomunistycznej i nowej akademickiej nomenklatura oraz takze dla Rosji w Polsce i w USA. Czesto zdarza sie ze Rosyjscy naukowcy w USA z habilitacja zatrudniani sa „przerosnieci” na nizszych stanowiskach akademickich aby pracowali nawet kilkakrotnie ciezej od posiadacza PhD USA bojac sie powrotu do Rosji do glodowych pensji i piekla akademicikiego nedzy po ZSSR a ich Rosyjska habilitacja promowana jest w USA sztucznie ponad PhD jako cos lepszego i nadzwyczajnego w celu wzmozenia ich wyzysku.

 2. Ustawa ta jest nie do zaakceptowania dla Polskich absolwentow uczelni USA. Zachowanie tytulu Profesora i stopnia doktora habilitowanego sa nie do zaakceptowania. Art. 116 to powtorek prawny zachowujacy dominacje profesora nad profesorem uczelni (jedynym jaki istnieje w USA) Art. 116. 1. Nauczyciela akademickiego zatrudnia się na stanowisku:
  1) profesora;
  2) profesora uczelni;
  3) adiunkta;
  4) asystenta.
  2. Na stanowisku:
  1) profesora – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora;
  2) profesora uczelni – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia:
  a) dydaktyczne lub zawodowe – w przypadku pracowników dydaktycznych,
  b) naukowe lub artystyczne – w przypadku pracowników badawczych,
  c) naukowe, artystyczne lub dydaktyczne – w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych;
  3) adiunkta – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora;
  4) asystenta – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.
  3. Osobę posiadającą tytuł profesor

  Dominacje ta wzmacnia Artykul 190 nie pozwalajac wiec profesorwi uczelni z PhD byc promotorem doktoratu:

  Art. 190. 1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów
  albo przez promotora i promotora pomocniczego.
  2. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami
  podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego,
  których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.
  3. Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia.
  4. Promotorem i recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
  a promotorem pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora.
  5. Promotorem i recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 4, która jest pracownikiem
  zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1, uzna, że osoba ta posiada
  znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.
  6. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
  1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny
  śródokresowej, lub
  2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które
  nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1.

  a takze artykul 226: mowiacy ze posiadacz PhD moze dopiero nabywac uprawnien (modlac sie do profesora tytularnego) aby byc np. promotorem doktoratu. Znaczy to ze Profesor uczelni w ogole nie moze prowadzic niezalnych badan poniewaz glowna metoda ich prowadzenia w USA jest poprzez wspolprace ze swoim studentem PhD:

  Art. 226. 1. Osoba, która uzyskała stopień doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, może nabyć uprawnienia
  równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie, jeżeli
  podczas pracy w innym państwie przez co najmniej 5 lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi, posiada znaczące
  osiągnięcia naukowe oraz jest zatrudniona w podmiocie habilitującym posiadającym uprawnienia do nadawania stopnia
  doktora habilitowanego w tej dyscyplinie na stanowisku profesora uczelni albo profesora instytutu w instytucie PAN lub
  instytucie badawczym, albo profesora w instytucie międzynarodowym.
  2. Decyzję w sprawie nabycia uprawnień wydaje w stosunku do osoby zatrudnionej w:
  1) uczelni – rektor;
  2) instytucie PAN, instytucie badawczym albo instytucie międzynarodowym – dyrektor instytutu.
  3. Organ, o którym mowa w ust. 2, przekazuje RDN decyzję wraz z opisem kariery zawodowej i wykazem osiągnięć
  danej osoby.
  4. Nabycie uprawnień następuje po upływie 4 miesięcy od dnia otrzymania przez RDN decyzji, o której mowa
  w ust. 2, jeżeli w tym okresie RDN w drodze decyzji administracyjnej nie wyrazi sprzeciwu i nie uchyli tej decyzji.
  5. Na decyzję RDN przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
  6. Osobie, która nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego,
  przysługują uprawnienia doktora habilitowanego wynikające z tej ustawy

 3. Ustawa zamatana jest sprawa odstapienia od wymogu habilitacji i tytulu profesora na stanowisko profesora i w artykule 116 w ustawie Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071761238 w artykule 38 pozwalajacym na zwonienie obywatela Polskiego z habilitacji i nominacji prezydenckiej w wypadku posiadania calkowicie obcego wyksztalcenia. Ustawa tamta zmienia
  nie istniejaca poprzez nowa ustawe o szkolnictwoe wyzszym i inny podobny atykul 114 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051641365.

  Co jest ciekawe ustawa zmieniajaca nie istniejaca nowa ustawa ustawe W najwazniejszej obecnie kwestii dopuszczenia Polonii na stanowisko Profesora (pelnego) jest wciaz obowiazujaca.

 4. […] Gowina – systemu akademickiego [https://nfajw.wordpress.com/2018/08/31/ustawa-z-dnia-20-lipca-2018-r-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-… ] chociaż niezadowalająca, spowodowała aktywizację wielu środowisk akademickich, zwykle […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: