Rada Doskonałości Naukowej zastąpi Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów Naukowych

Ministerstwo Nauki chce zwiększyć uprawnienia osób, które nie chcą się habilitować

Rz

Ministerstwo Nauki chce zwiększyć uprawnienia osób, które nie chcą się habilitować. Będą mogły zajmować bezterminowo stanowisko adiunkta i profesora odpowiedzialnego za dydaktykę. Skróci się też droga do habilitacji zdobywców prestiżowych grantów…– Habilitacja nie będzie obowiązkowa. Zostanie zniesiony obowiązek jej uzyskania w określonym terminie. Natomiast pozostanie ocena okresowa pracownika, która ma być narzędziem projakościowym – zapowiada prof. Łukasz Szumowski, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego….

Pojawią się tzw. ślepi recenzenci rozpraw habilitacyjnych, czyli anonimowi, nieznani komisji. Będą losowani przez Radę Doskonałości Naukowej.

– Mamy obecnie problem z recenzjami. Często są grzecznościowe, co rzutuje na niską jakość habilitacji. Zmiany są więc pożądane – ocenia prof. Duszyński…..Czym będzie Rada Doskonałości Naukowej? Zastąpi Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Każda z dyscyplin będzie reprezentowana przez trzy osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego wybrane przez osoby posiadające stopień doktora habilitowanego. ….– Centralna Komisja do tej pory była zdominowana przez najstarsze pokolenie naukowców, często nie rozumiejące mechanizmów funkcjonowania nauki globalnej….