Jakość edukacji -to jest podstawowa misja każdej uczelni

Reforma Gowina: Zmieniać! Ale po co?

GW

– Nie kwestionuję potrzeby reformy, tylko że w jej projektach mówimy o różnych pomysłach ale nie mamy wspólnego celu. Niestety – mówi Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS, pierwszej w Polsce szkoły niepublicznej, która została uniwersytetem…..Wiele osób spośród kadry akademickiej widzi, że naprawdę musimy zmienić sposób funkcjonowania uczelni. Uczelnie są i powinny być różne – zawodowe i badawcze, publiczne i niepubliczne, duże i regionalne, wielodyscyplinarne i koncentrujące się tylko na określonych dyscyplinach. To, co powinno je łączyć, to koncentracja na jakości edukacji. To jest podstawowa misja każdej uczelni. Inne elementy tej misji są już specyficzne dla typu uczelni…