Jak równać do najlepszych

Gowin: Niezbędne są nowe rozwiązania dotyczące ścieżki awansu naukowego

Gazeta Prawna

Wypracowanie szeroko akceptowalnych w środowisku akademickim nowych rozwiązań dotyczących ścieżki awansu naukowego i nowych rozwiązań dotyczących parametryzacji nauki – to zdaniem ministra nauki Jarosława Gowina największe wyzwania w dążeniu do doskonałości polskiej nauki.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w czwartek wziął udział w odbywającej się w stolicy Wielkopolski konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”. Jak podkreślił, doskonałość naukowa ma fundamentalne znaczenia dla procesu tworzenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0.