Zadowoleni materialnie

Ze statusu materialnego zadowolonych 64 proc. doktorów i 86 proc. profesorów

PAP

Z warunków materialnych w gospodarstwie domowym zadowolonych jest 64 proc. badanych doktorów i aż 86 proc. profesorów – wynika z badań polskiego środowiska akademickiego, przedstawionych w ramach prac nad założeniami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

… Badani pytani byli o pomysł wprowadzenia do ustawy zakazu zatrudniania przez uczelnię doktorów, którzy uzyskali swój tytuł w tej samej szkole wyższej. Pomysł ten spodobał się zaledwie 9 proc. badanych, a nie pochwala go aż 79 proc. ankietowanych.