Powroty

NASZ WYWIAD. Prof. Szumowski (MNiSW): „Wracający do Polski studenci i młodzi badacze będą mieli nie tylko propozycję badań, ale i realizacji wdrożeń”

wpolityce.pl

…..Nie wiem dlaczego poprzedni ministrowie nie byli zainteresowani ściąganiem ludzi do Polski, bo o drenażu mózgów mówi się od wielu lat. Te działania, które są teraz prowadzone wydają się być oczywiste, ale tej pory nikt tego nie zrobił. Odkrycia w nauce polegają między innymi na tym, że robimy rzeczy oczywiste, których dotąd nikt się nie podjął. Równie oczywiste jest to, że powinna istnieć polska ‘dyplomacja naukowa’, że powinniśmy wspierać Polaków w międzynarodowych gremiach naukowych, powinniśmy lobbować na rzecz obecności polskich naukowców w gremiach decydujących o rozdziale pieniędzy na naukę w Europie i na świecie. To są rzeczy, które wydają się być oczywiste. Podobnie jak lobbowanie na świecie na rzecz polskich innowacyjnych produktów. Jednak do niedawna nikt tego nie robił. Również w obszarze gospodarki. Mam nadzieję, że również dzięki wsparciu rządu, polskie firmy odczuwają jakąś zmianę. Gdy przedstawialiśmy studentom propozycję zmian, dotyczących ustroju uczelni, o większej otwartości, propozycje mobilności wspieranej przez duży budżet NAWY, propozycję deregulacji skostniałego system stopni i tytułów, to otwierali oczy ze zdumienia i mówili: to może wracamy do Polski?…