Miejsce polskich uczelni

UW najwyżej spośród polskich uczelni w międzynarodowym rankingu cytowań

PAP

Spośród ponad 80 polskich uczelni uwzględnionych w rankingu – na najwyżej 698. pozycji – sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski z blisko 76 tys. cytowań. Kolejne miejsca zajęły: Politechnika Warszawska (732. miejsce); Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (779. miejsce); Uniwersytet Jagielloński (1000. miejsce). Na dalszych pozycjach uplasowały się również m.in.: Uniwersytet Wrocławski (1016. miejsce); Politechnika Poznańska (1135. miejsce); Warszawski Uniwersytet Medyczny (1224 miejsce.); Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (1281. miejsce); Politechnika Wrocławska (1302. miejsce); Politechnika Łódzka (1354. miejsce); Uniwersytet Śląski w Katowicach (1382. miejsce); Politechnika Gdańska (1402. miejsce); Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (1445. miejsce).