Bez zmian w nakładach nie można mówić o sukcesie reformy

Prof. Kwiek: Finanse kluczowe w proponowanej koncepcji reformy szkolnictwa wyższego

Gazeta Prawna

Większe niż dotąd fundusze na szkolnictwo wyższe, to – zdaniem prof. Marka Kwieka – podstawowy wymóg dobrej reformy szkolnictwa wyższego. W jego opinii duże pule środków powinny trafiać do kilku wybranych, prężnie działających ośrodków naukowych i badawczych.

„Bez zmian w nakładach nie można mówić o sukcesie reformy” – mówił Kwiek. Wielokrotnie podkreślał, że – aby wprowadzić prawdziwie owocne zmiany w funkcjonowaniu uczelni – potrzebne są rzeczywiście duże środki.

Jego zdaniem środki te powinny być dzielone w taki sposób, by duża ich część trafiała do wybranych ośrodków o dużym potencjale naukowym i badawczym.