Powstawanie nowej ustawy w dialogu

Wybitni naukowcy otrzymali nagrody Prezesa Rady Ministrów

PAP

Wicepremier Jarosław Gowin zaprosił naukowców do współpracy przy nowej ustawie o uczelniach…..

Przypomniał, że obecnie trwają prace trzech zespołów wyłonionych w konkursie „Ustawa 2.0”. Grupy te mają przygotować trzy różne koncepcje projektów ustawy dotyczącej uczelni. Założenia jednego z tych projektów są już znane i zaczęły się jego konsultacje. Jednocześnie ministerstwo organizuje cykl konferencji dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego. Ich zwieńczeniem ma być we wrześniu Narodowy Kongres Nauki.

„Chciałbym każdego z państwa (…) zaprosić do współpracy nad ustawą. Ona naprawdę nie powstaje w ministerstwie. Nie powstaje na moim biurku, nie powstaje na biurkach urzędników ministerstwa – swoją drogą bardzo kompetentnych. Ona powstaje podczas spotkań takich jak dzisiejsze, ona powstaje w dialogu” – podkreślił Gowin. Zaznaczył, że to dialog podwójny: między rządem a środowiskiem akademickim i wewnątrz środowiska akademickiego. Wyraził nadzieję, że rozwiązania te popchną polską naukę daleko do przodu.