Nowy algorytm ma poprawić sytuację polskich uczelni

Gowin: nowy algorytm nie doprowadzi do zwolnień nauczycieli akademickich

serwis  MNiSW

Nowy algorytm to kolejny po deregulacji oraz konkursie na Ustawę 2.0 sposób na poprawę sytuacji polskich uczelni. Dzisiaj minister Gowin wraz z wiceminister Teresą Czerwińską zaprezentowali kluczowe założenia nowego rozporządzenia w sprawie sposobu podziału dotacji dla uczelni, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku…..

– Chciałbym rozwiać wątpliwości tych, którzy obawiają się, że wskutek wprowadzanych zmian dojdzie z jednej strony do redukcji etatów lub – z drugiej – usuwania studentów z uczelni. Zależy nam przede wszystkim na podniesieniu jakości kształcenia, a więc dobru studentów. Jeżeli do czegoś namawiamy rektorów, to do zwiększenia liczby nauczycieli akademickich po to, aby studenci mieli jak najlepsze wsparcie ze strony kadry naukowej – podkreślił Jarosław Gowin.