Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dezyderat nr 1 w sprawie petycji w sprawie zmian prawa w zakresie stopni naukowych.

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dezyderat nr 1 w sprawie petycji w sprawie zmian prawa w zakresie stopni naukowych.

sejm.gov.pl