Założenia do nowej ustawy przygotują trzy zwycięskie zespoły

„Ustawa 2.0”: znamy zwycięzców!

serwis MNiSW

Założenia do nowej ustawy przygotują trzy zwycięskie zespoły, każdy z nich został afiliowany przy uczelni lub instytucji działającej na rzecz nauki.

Najlepsze propozycje przygotowali naukowcy z zespołów związanych z:

  • Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu – pod przewodnictwem prof. Marka Kwieka,
  • Uniwersytetem SWPS – z przewodniczącym zespołu prof. Hubertem Izdebskim, oraz
  • Instytutem Allerhanda – pod kierunkiem dr. Arkadiusza Radwana.
  • ….– Wszyscy w środowisku akademickim zgadzają się, że potrzebne są nie kolejne nowelizacje, a nowa ustawa – powiedział wicepremier Jarosław Gowin. – Zależy nam, aby powstała ona poprzez dialog. Dialog wewnątrz środowiska akademickiego, ale i między tym środowiskiem, a rządem……Trzy wybrane zespoły po pierwsze, bardzo dobrze oceniły sytuację w jakiej znajduje się nauka polska, a po drugie, ich propozycje dawały dużą szansę na powodzenie polskich uczelni w międzynarodowej konkurencji – powiedział przewodniczący komisji konkursowej, prof. Tomasz Dietl.

    Prace zespołów zakończą się w styczniu 2017 r. Ich efektem będą trzy konkurencyjne projekty założeń do ustawy. Staną się one punktem wyjścia do zaplanowanego na 2017 rok cyklu konferencji, które złożą się na Narodowy Kongres Nauki. W toku debat ustawa uzyska finalny kształt, a następnie trafi do prac legislacyjnych, tak aby wejść w życie od roku akademickiego 2018/2019.