Audyt nauki

Jarosław Gowin podsumował ostatnie lata w polskiej nauce

serwis MNiSW

Z jednej strony dobre intencje przyświecające reformom oraz rozwój infrastruktury badawczej, z drugiej: brak porozumienia ze środowiskiem, naruszanie autonomii uczelni i nieprzemyślane  inwestycje unijnych funduszy. Tak Jarosław Gowin podsumował osiem lat rządów swoich poprzedniczek.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego rozpoczął audyt od przeprowadzanych w ostatnich latach zmian systemowych. – Intencje tej reformy były pozytywne – podkreślił wicepremier. Jednakże zdaniem Jarosława Gowina wprowadzenie potrzebnych zmian (wprowadzenie systemu bolońskiego, obiektywne kryteria oceny dorobku) zakończyło się fiaskiem……