Uniwersytety żyją ze sprzedaży nieruchomości

Uniwersytety znów pod kreską?

Dziennik Gazeta Prawna

Część uczelni wyższych może mieć poważne problemy z finansowaniem. Doraźna poprawa budżetu w postaci sprzedaży nieruchomości przyniosła chwilową poprawę, ale nadwyżki wkrótce się skończą. Ministerstwo chce zmienić system dotowania i stawiać na działania projakościowe…..Uniwersytety redukowały więc zatrudnienie, zwiększono pensa dydaktyczne, obniżono stawki za nadgodziny ponadwymiarowe, ograniczono do minimum fundusze na nagrody. Część szkół wyższych zaciągnęła kredyty w większości opiewające na 10-20 mln zł. Wiele uniwersytetów zdecydowało się na sprzedaż nieruchomości i to zaważyło na korzystnym wyniku finansowym w ostatnich latach. – Są to jednak działania na krótką metę – ocenia prof. Bogdan Gregor, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.