Tradycją akademicką jest odnoszenie się w dyskusji naukowej, światopoglądowej i politycznej do argumentów rozmówców

Akademicy protestują przeciw „resortowym dzieciom i wnukom”. List otwarty do Gowina

GW

List otwarty do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej Pana Doktora Jarosława Gowina.

Szanowny Panie Ministrze,

ze szczerą przykrością i najgłębszym niepokojem wysłuchaliśmy Pańskiej wypowiedzi z 2 lutego br. (zarejestrowanej w trakcie rozmowy z panią redaktor Moniką Olejnik w programie „Kropka nad i” w stacji telewizyjnej TVN24) dotyczącej uczestników obywatelskiego sprzeciwu wobec trybu i kierunku zmian ustrojowych wprowadzanych w naszym kraju przez partię rządzącą. Stwierdził Pan w niej, jakoby istniały związki rodzinne między organizatorami protestów, w szczególności panem Mateuszem Kijowskim, a osobami należącymi do „komunistycznego aparatu represji”. Wskazywał Pan na „ciągłość ze środowiskami, które instalowały w Polsce komunizm”, przywołał Pan koncepcję „resortowych dzieci i wnuków”.

Jako członkowie społeczności akademickiej wyrażamy swój kategoryczny sprzeciw wobec wykorzystywania w debacie publicznej, a zwłaszcza politycznej, odniesień do pochodzenia rodzinnego osób biorących w niej udział. Zarówno treść, jak i formę tych odniesień uważamy za wysoce niestosowną. Protestujemy przeciwko formułowaniu oskarżeń w schemacie insynuacji, aluzji i niedopowiedzeń. Prowadzi to do przeniesienia dyskusji z poziomu merytorycznego na poziom personalny i emocjonalny. Jesteśmy przekonani, że to właśnie ze środowiska akademickiego, do którego Pan także należy, powinien płynąć przykład prowadzenia debaty o sprawach państwowych i obywatelskich w sposób rzeczowy, kulturalny i przede wszystkim przyzwoity, bez naruszania godności osób o odmiennych poglądach. Tradycją akademicką jest bowiem odnoszenie się w dyskusji naukowej, światopoglądowej i politycznej do argumentów rozmówców, a nie do ich życiorysów i pochodzenia. Uważamy, że na Panu, jako członku wspólnoty akademickiej i ministrze sprawującym pieczę nad nauką polską, ciąży szczególna odpowiedzialność za przestrzeganie i pielęgnowanie tej tradycji.

Z poważaniem

Debata na temat przyszłości Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście nadchodzących wyborów rektora.

Program dla Uniwersytetu Wrocławskiego

serwis UWr

Poniższy tekst rozpoczyna debatę na temat przyszłości Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście nadchodzących wyborów rektora. Redakcja portalu zaprasza do dyskusji.

W tym roku nasza wspólnota akademicka dokona wyboru władz uczelni. Wybory te mogą mieć szczególne znaczenie, odbędą się bowiem w czasie obfitującym w wyzwania i wymagającym poważnych decyzji. Dlatego sądzimy, że potrzebna jest refleksja nad stanem Uniwersytetu, czekającymi nas wyzwaniami i drogami dalszego rozwoju…..

Resort pracuje nad odbiurokratyzowaniem uczelni

Mniej biurokracji na uczelniach. Szkoły wyższe mają skupić się na kształceniu studentów

Dziennik Gazeta Prawna

 Rząd chce odciążyć szkoły wyższe. Zamiast na wypełnianiu papierów mają skupić się na kształceniu studentów i badaniach naukowych.Ponad 26 mln zł kosztowała ogólnopolska baza informacji o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. POL-on. Zdaniem ministra nauki Jarosława Gowina jest ona bezużyteczna. Zwiększa także niepotrzebnie obowiązki sprawozdawcze szkół wyższych. Resort pracuje już nad ulepszeniem systemu i odbiurokratyzowaniem uczelni.

Sejm RP – Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego

Sejm RP – Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego

Sejm RP

* aktualny skład podkomisji – 13. posłów
Podkomisja Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży