Sejm RP – Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego

Sejm RP – Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego

Sejm RP

* aktualny skład podkomisji – 13. posłów
Podkomisja Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży