Habilitacja to jeden z najważniejszych elementów systemu naszych stopni naukowych

Sejmowa Komisja Edukacji za pozostawieniem habilitacji

PAP Nauka w Polsce

Za pozostawieniem habilitacji opowiedziała się w środę sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Naukowcy ze stopniem doktora habilitowanego stanowią trzon nauki polskiej – argumentował w środę podsekretarz stanu w resorcie nauki Leszek Sirko…

„Stopień naukowy doktora habilitowanego jest elementem szerokiego systemu. Nie można wyjmować jednego jego elementu, nie uwzględniając konsekwencji dla całego systemu. Konsekwencje tych regulacji występują w bardzo wielu przepisach i bardzo wielu aktach prawnych – nie tylko w prawie o szkolnictwie wyższym oraz ustawie o tytule i stopniach naukowych. Aby wprowadzić taką zmianę trzeba byłoby przeprowadzić dyskusję nad całym systemem. Jest to (habilitacja – PAP) jeden z najważniejszych elementów systemu naszych stopni naukowych” – argumentował w środę przewodniczący sejmowej podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, poseł PO prof. Włodzimierz Nykiel.

Jak mówił Nykiel, wyrażoną przez niego jednomyślną opinię w tej sprawie mieli też członkowie kierowanej przez niego podkomisji, która wcześniej zajmowała się tą sprawą…. Zdaniem autorów petycji habilitacja nie podnosi poziomu polskiej nauki. Habilitacji nie mają np. kraje anglosaskie o wysokim poziomie nauki.

Komentarze 2

 1. Jeśli ja dobrze rozumiem problemy polskiej nauki, to kłopot polega na tym, ze będąca „jednym z najważniejszych elementów naszego systemu stopni naukowych” habilitacja nie gwarantuje, iż polska nauka jest jednym z najważniejszych elementów systemu nauki światowej (a chyba nawet w tym przeszkadza). Nie widać też by „Naukowcy ze stopniem doktora habilitowanego [którzy] stanowią trzon nauki polskiej” stanowili jakiś znaczący ułamek trzonu nauki światowej. Ja czytam wprawdzie trochę o dokonaniach polskiej nauki, ale – trza mieć pecha – chodzi tu zwykle o smarkaczy bez habilitacji. Cosik tu ne tak, pane Havranek.

 2. Chce jeszcze raz podsumowac obecne prawo i ostrzec wszyskie osoby ktore zamierzaja uzyc Polskiej uczelni jako bezplatnej namiastki collegu przed GRE (jak autor Politechniki Warszawskiej, Magister-Inzynier w 1991 za amerykanskie BSc do PhD a GRE i TOEFL w 1990), lub koncza lub planuja skonczyc po maturze jedynie uczelnie USA ale bez Prawa Stalego Pobytu w USA poteocznei zwanego Zielona Karta ze znowelizowane w 2007 roku prawo pozwala na uznawanie bez zadnych formalnosci doplomow i tytulow naukowych wydanych i nadanych przez uczelnie Amerykanskie do zatrudniania na stanowiskach akademickich kazdego stopnia na Polskich uczelniach. Jednak jestem wielokrotnie ignorowany z PhD i doswiadczeniem naukowym powyzej polskiej habilitacji z uczelni o kosztach jego uzykania okolo 500 tysiecy dolarow na stanowisko Profesora Zwyczajnego przez Uniwersytet Jagielonski, Uniwersytet Warszawski i Politechnike Warszawske a takze inne w calej Polsce od przynajmniej 2005 roku bedac zgodnie z rankingami
  uczelni Polskich (tylko dwie 300-400) do amerykanskich (okolo 100 powyzej 300) zawsze najlepszym kandydatem przy braku innych z USA:

  USTAWA
  z dnia 24 sierpnia 2007 r.
  o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej1)
  (Dz. U. z dnia 25 września 2007 r.)

  2)w art. 109 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
  „3a.Przy zatrudnianiu osoby, o której mowa w ust. 3, a także obywatela polskiego, który stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy uzyskał za granicą, można odstąpić od warunków określonych w art. 114.”.

  USTAWA
  z dnia 27 lipca 2005 r.
  Prawo o szkolnictwie wyższym:

  Art. 109. 1. Nauczycielem akademickim może zostać osoba, która:
  1) posiada kwalifikacje określone w ustawie;
  2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  3) nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
  4) nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4;
  5) korzysta z pełni praw publicznych.
  2. (uchylony).
  3. Zatrudnienie w uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego cudzoziemca następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnienia. Zezwolenia i zgody nie wymaga także powierzenie cudzoziemcowi innej pracy zarobkowej w zakresie zadań, o których mowa w art. 111.
  3a. Przy zatrudnianiu osoby, o której mowa w ust. 3, a także obywatela polskiego, który stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy uzyskał za granicą, można odstąpić od warunków określonych w art. 114.
  4. Osoba, o której mowa w ust. 3, podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych, a także korzysta z uprawnień przewidzianych w ustawie oraz innych uprawnień na zasadach obowiązujących obywateli polskich pozostających w stosunku pracy.

  Art. 114. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora.
  2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
  3. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, z zastrzeżeniem art. 115 ust. 3.
  ©Kancelaria Sejmu s. 113/210
  2016-01-19
  4. W uczelni morskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona także osoba posiadająca stopień naukowy doktora oraz najwyższy stopień morski.
  5. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
  6. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.
  7. Na stanowiskach pracowników dydaktycznych, o których mowa w art. 110 ust. 2, mogą być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.
  8. (uchylony).
  9. Na stanowiskach, o których mowa w art. 113, mogą być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: