Habilitacja to jeden z najważniejszych elementów systemu naszych stopni naukowych

Sejmowa Komisja Edukacji za pozostawieniem habilitacji

PAP Nauka w Polsce

Za pozostawieniem habilitacji opowiedziała się w środę sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Naukowcy ze stopniem doktora habilitowanego stanowią trzon nauki polskiej – argumentował w środę podsekretarz stanu w resorcie nauki Leszek Sirko…

„Stopień naukowy doktora habilitowanego jest elementem szerokiego systemu. Nie można wyjmować jednego jego elementu, nie uwzględniając konsekwencji dla całego systemu. Konsekwencje tych regulacji występują w bardzo wielu przepisach i bardzo wielu aktach prawnych – nie tylko w prawie o szkolnictwie wyższym oraz ustawie o tytule i stopniach naukowych. Aby wprowadzić taką zmianę trzeba byłoby przeprowadzić dyskusję nad całym systemem. Jest to (habilitacja – PAP) jeden z najważniejszych elementów systemu naszych stopni naukowych” – argumentował w środę przewodniczący sejmowej podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, poseł PO prof. Włodzimierz Nykiel.

Jak mówił Nykiel, wyrażoną przez niego jednomyślną opinię w tej sprawie mieli też członkowie kierowanej przez niego podkomisji, która wcześniej zajmowała się tą sprawą…. Zdaniem autorów petycji habilitacja nie podnosi poziomu polskiej nauki. Habilitacji nie mają np. kraje anglosaskie o wysokim poziomie nauki.