Młodzi naukowcy w uniwersytecie doby przemian

Młodzi naukowcy w uniwersytecie doby przemian

http://ekulczycki.pl/

Minęło już kilka lat od ostatnich reform w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Pierwsze długofalowe efekty są już widoczne, co jednakże nie oznacza, że już za rogiem nie czają się kolejne transformacje i zmiany regulacji prawnych. Warto pamiętać o tym, że to jak wygląd sektor szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce jest w dużej mierze uzależnione od sytuacji w innych krajach: nie tylko dlatego, że wciąż porównujemy się do „Zachodu i Harvardu” i patrzymy w „rankingi szanghajskie”, ale również dlatego, że nauka jest po prostu ze swojej natury międzynarodowa. Warto zatem, patrząc na Polskę i opisując polską sytuację, zestawiać ją z innymi krajami……