Pozbawianie tytułów za przeszłość – casus Konrada Lorenza

Laureat Nobla Konrad Lorenz został pośmiertnie pozbawiony doktoratu za faszystowską przeszłość

wp.pl

Konrad Lorenz (1903-1989) został pośmiertnie pozbawiony doktoratu honoris causa . Powodem odebrania tytułu jest faszystowska przeszłość austriackiego zoologa….

[uniwersytet w Salzburgu] Uczelnia prowadzi obecnie przegląd wszystkich przyznanych wyróżnień tego rodzaju pod kątem związków doktorów honoris causa z faszyzmem. Wykryto przy tej okazji, że cztery miesiące po Anschlussie Austrii w 1938 roku 35-letni wówczas Lorenz złożył wniosek o przyjęcie do NSDAP, w którym napisał m.in., że „całe swe naukowe życie oddaje w służbę myśli narodowo-socjalistycznej”.