Wieloetatowość akademicka sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sędziowie nie powinni dorabiać

Nasz Dziennik

…..jak na polskie warunki są dość przyzwoicie wynagradzani i w związku z tym nie powinni podejmować żadnych dodatkowych zajęć, a skupić się na obowiązkach wynikających z faktu bycia sędziami TK. Natomiast dzisiaj niemalże każdy z sędziów oprócz pracy w TK jest zatrudniony na jednej, bądź nawet na kilku uczelniach wyższych