Niefrasobliwość uczelni – problem z utrzymaniem infrastruktury

Nowa klasa menadżerów? Osób umiejących zarządzać uczelniami jest coraz więcej

innpoland.pl

Czy Szkoły Wyższe potrzebują menadżerów i czy w Polsce przybywa osób z kompetencjami do zarządzania uczelniami? Rozmowa z Prof. dr hab. Bogusławem Mrozem, pełnomocnikiem Rektora ds. rozbudowy bazy akademickiej na Kampusie Morasko kierownikiem Zakładu Fizyki Kryształów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Dyrektorem Programu MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą……Z danych UKF (Uniwersytecka Komisja Finansowa) wynika, że średni przychód z działalności naukowej czyli aktywność w zdobywaniu grantów w Polskich uniwersytetach wyniósł ok. 33 tyś. zł rocznie na osobę, co stanowi mniej niż połowę kosztów zatrudnienia adiunkta.
Fakt 2. to nieprawidłowy rozdział środków pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Albo może lepiej, za mało pieniędzy w Narodowym Centrum Nauki………. brak strategii dla szkolnictwa wyższego spowodowane powstaniem dwóch konkurujących ze sobą dokumentów (E&Y versus KRASP) spowodowało że ostatnio opublikowany przez MNiSW dokument pt. Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015 – 2030 jest, mówiąc delikatnie, bardzo „miękki”. Dodać do tego można niefrasobliwość uczelni aplikujących o dotacje unijne w latach poprzednich (głownie w POIŚ 13.1 ale nie tylko), która spowodowała, że system ma teraz problem z utrzymaniem infrastruktury.
Biorąc to wszystko pod uwagę odpowiedź jest twierdząca – uczelnie potrzebują menedżerów.