Polskie uczelnie i nauka 2007-2015. Podsumowanie działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polskie uczelnie i nauka 2007-2015. Podsumowanie działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

serwis MNiSW

W Polsce studiuje ponad 1,4 miliona studentów. Na uczelniach i w nauce polskiej pracuje 114 tys. naukowców. Studenci i naukowcy to znacząca część polskiego społeczeństwa, a uczelnie i nauka mają kluczowy wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Sprawami studentów, naukowców, uczelni i nauki zajmuje się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi politykę państwa w obszarze kształcenia studentów, działalności uczelni i instytutów, a także w obszarze prowadzenia badań naukowych. Dba o wdrażanie europejskich programów i wykorzystywanie funduszy unijnych przeznaczonych na szkolnictwo, badania i rozwój. …..