Kryteria oceny jednostek naukowych.

Koniec prac nad nowym systemem oceniania jednostek naukowych

PAP-Nauka w Polsce

Jakość badań i publikacji, innowacyjność i umiędzynarodowienie – te kryteria będą odgrywać większą niż dotychczas rolę w ocenie jednostek naukowych. Resort nauki właśnie zakończył prace nad nowym sposobem oceny tych jednostek.Większy nacisk kładzie się również na budowanie otwartej nauki – poinformowało w piątek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przesłanym PAP komunikacie.

Wyniki oceny jednostek naukowych są jednym z elementów służących do ustalania wysokości tzw. dotacji statutowej z budżetu państwa. Ocenie tej podlega ok. 1000 jednostek – wydziały uczelni, instytuty badawcze i instytuty PAN. Zasady zawarte w nowym rozporządzeniu będą obowiązywać od 2017 r…….