List prezydenta z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016

List prezydenta z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016

serwis prezydent.pl

Magnificencje Panie i Panowie Rektorzy!

Panie i Panowie Profesorowie!

Drodzy Studenci!

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam całą Rzeczpospolitą Akademicką, która rozpoczyna nowy rok pracy.
Z tej okazji składam wyrazy szacunku i gratulacje członkom kadry naukowej i dydaktycznej, studentom i doktorantom oraz wszystkim pracownikom polskich uczelni wyższych.
Życzę Państwu niewyczerpanej pasji w dążeniu do prawdy, satysfakcji z podejmowanych wysiłków i wielu znaczących osiągnięć.

Pragnę zapewnić, że będę wspierał działania na rzecz rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w naszym kraju. Są one bowiem wizytówką Rzeczypospolitej. Od Państwa pracy zależy przyszłość naszego narodu. To na uczelniach – w twórczym dialogu doświadczonych mistrzów o uznanym dorobku z utalentowaną i pełną energii młodzieżą – powstają rozwiązania, które dają inspirację i siłę napędową do zmian.

Dlatego chciałbym przyczynić się do ożywienia współpracy między środowiskiem akademickim a instytucjami państwa. Uważam, że rządzący powinni uważniej słuchać opinii badaczy w kwestiach najważniejszych dla życia społecznego i gospodarczego Polski. Zależy mi, by Państwa trud przyczyniał się do modernizacji naszej Ojczyzny. Innowacyjne projekty, powstające w pracowniach uczelni, winny znajdować zastosowanie w działalności krajowych przedsiębiorstw. Będę też zabiegał o godne finansowanie nauki. Jest obowiązkiem władz troszczyć się o rozwój badań oraz należycie doceniać wysiłki i dokonania uczonych.

Liczę na Państwa coraz aktywniejsze uczestnictwo w debacie publicznej. Warto, by przy podejmowaniu ważnych dla całego kraju decyzji częściej niż dotąd czerpano z wiedzy i doświadczeń ludzi nauki. Jako Prezydent Rzeczypospolitej tego właśnie z serca życzę Państwu, tego życzę Polsce i Polakom.

Drodzy Studenci!

Kształćcie się, zdobywajcie kwalifikacje do przyszłej pracy, ale studiujcie przede wszystkim dla siebie. Szukajcie w nauce tego, co Was interesuje i zachęca do wysiłku. Uczcie się działać razem, pracować zespołowo, wspólnie wytyczać i osiągać cele. Życzę Wam, by wiedza i dobre doświadczenia zdobyte w latach studenckich zaprocentowały w przyszłości i dla Was, i dla Polski.

Vivat Academia, vivant Professores!

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda – Nie ma nauki bez wolności i nie ma wolności bez nauki.

Prezydent na UJ: Nauka i wolność podstawami budowania państwa

serwis prezydent.pl

Jedną z podstaw budowy państwa jest nauka i wolność – mówił prezydent Andrzej Duda w czwartek w Krakowie podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że państwo potrzebuje elit, które budowane są przez wykształcenie. Jak mówił, elity w najczarniejszych momentach historii Polski niosły „poczucie własnej wartości, patriotyzmu i etos nauki”. Jedną z podstaw budowy państwa – kontynuował – jest nauka i wolność.
– Nie ma nauki bez wolności i nie ma wolności bez nauki. Tej wolności w każdym tego słowa znaczeniu – wolności także w głoszeniu poglądów, w ich prezentowaniu, w ich posiadaniu, w wolnej myśli. Bo to wolna myśl rozwija naukę – powiedział prezydent. – Nauka i świat w efekcie rozwija się poprzez spór merytoryczny, dyskusję naukową – dodał.
Ocenił, że Polska potrzebuje w maksymalny sposób wykorzystywać naukowy potencjał intelektualny uczelni i kadr. – Jeżeli mówimy o naprawianiu gospodarki, innowacyjności, dobrym rządzeniu, to powinniśmy czerpać z badań prowadzonych na polskich uczelniach, powinny one być wdrażane – mówił. – Bardzo bym chciał, by te procesy zostały wzmocnione – dodał prezydent…..