Polscy naukowcy na horyzoncie

Polska nauka – otwarta i innowacyjna. Horyzont 2020 czeka na polskich naukowców.

serwis MNiSW

Polscy naukowcy spotkali się na konferencji pt. „Otwieramy polską naukę”. Temat: program Horyzont 2020 oraz otwarty dostęp do treści naukowych.

Najwyższej jakości badania wymagają uczestniczenia w międzynarodowych programach grantowych i swobodnego przepływu wiedzy ponad granicami. Konferencja „Otwieramy polską naukę” ma na celu zachęcenie polskich naukowców do aktywniejszego włączenia się w międzynarodowy obieg naukowy. Pierwsze podsumowania udziału w programie Horyzont 2020 pokazują, że Polsce naukowcy nie korzystają jeszcze w pełni z tego źródła finansowania badań…..Przedstawiciele Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu SWPS oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych zaprezentowali najlepsze praktyki w zakresie wdrażania Europejskiej Karty Praw Naukowca, systemu ewaluacji naukowców i aplikacji naukowców do Horyzontu 2020.

Naukowcy się do nas nie garną

Szkolnictwo wyższe: Brakuje wykładowców z zagranicy

Dziennik Gazeta Prawna

Liczba studentów cudzoziemców na polskich uczelniach zaczęła rosnąć, ale naukowcy się do nas nie garną..

2075 naukowców i wykładowców z zagranicy pracuje na polskich uczelniach – wynika z najnowszych danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od czterech lat ta liczba właściwie stoi w miejscu. ….W roku akademickim 2014/2015 uczyło się w naszym kraju 46 101 obcokrajowców, co oznacza, że w ciągu roku ich liczba wzrosła aż o 28 proc. Jesteśmy magnesem głównie dla Ukraińców – stanowią aż połowę przybywających do nas studentów. Na drugim miejscu znajdują się Białorusini. Łącznie te dwie nacje to prawie 30 tys. młodych ludzi.