Praktyczne studiowanie

Praktyka zawodowa skróci czas studiowania

Dziennik Gazeta Prawna

Od nowego roku akademickiego posiadana praktyka zawodowa pozwoli na uzyskanie zaliczeń nawet z połowy programu. Zwolnienie z zaliczania części przedmiotów będzie można uzyskać także dzięki odbytym kursom i szkoleniom…Podstawa prawna Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198).