Ranking Polskich Szkół Wyższych 2015

Ranking Perspektyw 2015

Dziennik Gazeta Prawna

Uniwersytety powoli się budzą.

Uniwersytet z perspektywy baranów i roszczeniowców

rebelya.pl

…W toczącej się od jakiegoś czasu w mediach debacie na temat szkolnictwa wyższego i jego kryzysu za każdym właściwie razem uderza brak uwzględnienia perspektywy najliczniejszej i najmłodszej grupy uczestników życia akademickiego. Studentów traktuje się jako bierną, niezdolną do zabrania merytorycznego głosu grupę, przedmiot, wobec którego podejmowane są rozmaite działania, albo po prostu jak niedouczonych, roszczeniowych smarkaczy…..Uniwersytety powoli się budzą. To przebudzenie to również szansa na wyjście poza partykularne interesy środowisk akademickich i przewietrzenie nieświeżych od zastałego powietrza murów akademii.