Liczba bezrobotnych absolwentów uniwersytetów z wykształceniem wyższym wyniosła 254 tys

Rynek pracy za 5 lat: Co studiować, żeby mieć pracę

Dziennik Gazeta Prawna

Wyższe wykształcenie już dawno przestało gwarantować szybkie znalezienie pracy. Według Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2014 r. liczba bezrobotnych absolwentów uniwersytetów z wykształceniem wyższym wyniosła 254 tys. Było to niewiele więcej niż wśród absolwentów szkół średnich – 230,2 tys. osób. To pokazuje, że bezrobocie wśród absolwentów wyższych uczelni występuje na zbliżonym poziomie do osób ze średnim wykształceniem ogólnym….