Komitet Kryzysowy pyta kandydatów na Prezydenta RP

PYTANIA DO KANDYDATÓW NA URZĄD PREZYDENTA RP

http://komitethumanistyki.pl/

1. Czy kandydat uważa, ze obecny poziom finansowania publicznego szkolnictwa, w szczególności szkolnictwa wyższego w Polsce jest zadowalający? Jakie widzi możliwości jego podniesienia w najbliższych latach? Jakie działania zmierzające w tym kierunku gotów byłby poprzeć?…..